Privacyverklaring

 

REALIANCE verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Uw vertrouwen in REALIANCE wordt gewaardeerd en REALIANCE voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR). Hieronder leest u hoe daar concreet invulling aan gegeven wordt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

REALIANCE verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van haar diensten en/ of omdat u deze zelf verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Herkomst vermogen
 • Burgelijke staat
 • Bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

REALIANCE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek

Waarom uw gegevens nodig zijn

REALIANCE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of overige informatie
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • REALIANCE verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

REALIANCE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

REALIANCE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in deze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. REALIANCE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

REALIANCE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. REALIANCE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpt REALIANCE om de website goed te laten werken. Ook wordt de website hiermee geoptimaliseerd. Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies levert een logboek van de sites die u bezoekt) zodat op maat gemaakte content en advertenties aangeboden zouden kunnen worden. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/ of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar invest@realiance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij wordt gevraagd om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. REALIANCE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

REALIANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Investor Relation team, telefoonnummer 020 21 03 180 of via invest@realiance.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen gewijzigd worden door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. U wordt aangeraden de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. De hier getoonde versie is van 24 mei 2018.