Skip to main content

De Braziliaanse economie bevindt zich nog steeds in een diepe recessie. Bezuinigingsmaatregelen, krappe kredietvoorwaarden en een hoge werkloosheid blijven de consumptie drukken. De verwachting is dat de economie met 3,2% zal dalen in 2016. Volgend jaar is de algemene verwachting dat het BBP toch weer een beperkte groei laat zien van 1,0%.

Focus in  het woningbouw project Lirios do Campo blijft op het verkorten van de doorlooptijd van het verkoopproces. Hiermee kan de gefaseerde proces van bouw, verkoop en ontvangst gelden worden versneld.

Bij REALIANCE is er gerede zorg over de economische ontwikkelingen in Brazilië. Desalniettemin blijft het de intentie om Fase II van het project te continueren.