Skip to main content

Wenen, Oostenrijk

Onlangs is een LOI getekend voor de verkoop van deze nicheontwikkeling. De verwachting is dat in november het koopcontract getekend kan worden en dat er ondanks de Covid-19-pandemie en de déconfiture van de aannemer op projectniveau een netto totaalrendement van ca. 20% zal worden behaald.