Skip to main content

De aanstaande verkoop van drie panden in de Dresden portefeuille zal, na de inmiddels ontvangen aanbetalingen, de komende weken verder worden geëffectueerd. De indicatieve rendementscalculatie bedraagt 11,2% netto per jaar. Een mooi resultaat voor de beleggers, de lokale partner RED en REALIANCE.