Skip to main content

Naast het positieve verloop van de bouwvoortgang heeft lokale partner Eyemaxx afgelopen periode substantiële vorderingen gemaakt in de verkooponderhandelingen van het gehele project. Dit heeft geresulteerd in een verkoopovereenkomst die 3 december jl. is ondertekend. Het complex is verkocht aan een syndicaat van institutionele beleggers.