Het beleid is gericht op exploitatie en gefaseerde verkoop van twee volledig verhuurde monumentale panden met uitbouw- potentie.

Dresden Strichau

Striesen en Trachau, Dresden
Duitsland

51.092812 | 13.718793

Het beleid is gericht op exploitatie en gefaseerde verkoop van twee volledig verhuurde monumentale panden met uitbouw- potentie. Beide panden liggen in geliefde wijken in Dresden, in welke stad de lokale partner in de afgelopen jaren reeds 24 objecten (voor derden) heeft aangekocht.

De twee panden genereren een huurstoom waaruit de kosten (incl. rentelasten) kunnen worden betaald. Het is dus niet nodig de appartementen onder druk te verkopen zodat verwachte verkoopprijzen kunnen worden gerealiseerd.

Na aankoop is de strategie gewijzigd en is in samenwerking met de aandeelhouders besloten tot verkoop aan een eindbelegger in plaats van uitponden van individuele appartementen.

Kerngegevens

Projectnaam: Dresden Strachau (VOLTEKEND)

Locatie van de wijken: Striesen en Trachau, Dresden, Duitsland

Initiatiefnemer: REALIANCE Europe B.V. (REALIANCE)

Lokale partner: RED Real Estate Development BmgH

Investeringscategorie: Exploitatie en verkoop van 39 appartementen verdeeld over 3 gebouwen

Verwachte beleggingshorizon: 48 maanden

Exit strategie: Verkoop van appartementen aan lokale eindgebruikers / beleggers

Deelname vanaf € 40.000 (21 aandelen van € 40.000 in Dresden Strichau B.V.)

Structuur: aandeelhoudershap in Dresden Strichau B.V. welke een belang houdt in buitenlandse projectvennootschap

Risicodragend eigen vermogen Nederlandse beleggers: € 840.000

Risicodragend eigen vermogen partner/ initiatiefnemers: € 60.000

Prognose netto vermogensgroei: 68,1% na 48 maanden

Prognose netto rendement: 17% per jaar

Propositie is vrijgesteld van prospectusplicht en REALIANCE is vrijgesteld van vergunningplicht

Onderscheidend

Solide Duitse economie waarin Dresden een krachtige performance laat zien

Woningmarkt Dresden aantrekkelijk vanwege positieve marktontwikkelingen

Uitstekende centrumlocaties met huurpotentie in geliefde wijken Striesen en Trachau

Dresden ontwikkelt zich tot een high-tech cluster van Duitsland

Aantrekkelijke aankoopprijs van € 1.290 m2, gemiddeld € 98.000 per appartement

Lokale partner en initiatiefnemer nemen deel in het benodigd kapitaal

Risico wordt geminimaliseerd door stabiele huurstroom en relatief hoge marge bij uitponding

Verkoopmogelijkheden, mede doordat de hypothecaire maandlasten lager liggen dan de huurprijzen

Beide panden zijn reeds door de lokale partner aangekocht waardoor afnamerisico uitgesloten is

Geen individuele aangifte van de beleggers in het buitenland, fiscale afrekening vindt op projectniveau plaats

 

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl