De marktontwikkelingen voor modulaire hallen zijn gunstig waarbij het concept ook nog branche- & locatie-onafhankelijk is.

Halog Modulhallen

Dingolfing
Duitsland
12.445132 | 12.445132

De beleggingspropositie is gebaseerd op een participatie in een commanditaire vennootschap (CV). Deze CV zal een mezzanine lening verstrekken aan een Duitse projectvennootschap die verhuur en exploitatie van modulaire bedrijfshallen ten doel heeft.

De marktontwikkelingen voor modulaire hallen zijn gunstig waarbij het concept ook nog branche- & locatie-onafhankelijk is. Dit concept speelt perfect in op de flexibiliteitsbehoefte in de productieketen, met name voor de automobielindustrie ten aanzien van terugroepacties, nabehandeling, kortstondige opslag, opslag van halffabricaten en reserve-onderdelen, etc.

De modulaire hal wordt opgebouwd uit een staal- of aluminum- constructie met bovengemiddeld geïsoleerde sandwichpanelen voor gevelbekleding en dak. Deze structuur voorziet in een snelle montage en demontage (te betalen door huurder) alsmede een wijdvertakte alternatieve aanwendbaarheid in flexibele grootte en op verschillende locaties. De hallen hebben een modulair gestandaardiseerde technische uitrusting die op individuele klantwensen kan worden afgestemd en hebben in de regel een levensduur van 20 jaar.

Kerngegevens

Projectnaam:
Halog Modulhallen (VOLTEKEND)

Locatie:
26.600 m² modulaire bedrijfshal op het fabrieksterrein van BMW in Dingolfing (deelstaat Beieren)

Initiatiefnemer CV:
REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner:
Nobereit Holding GmbH & Co. KG

Beleggingscategorie:
financiering van flexibele bedrijfshallen t.b.v. BMW AG

Geprognosticeerde beleggingshorizon:
60 maanden

Exit strategie:
aflossing mezzanine lening door Halog

Deelname:
vanaf € 100.000

Structuur:
Halog Modulhallen CV verstrekt een mezzanine lening

Financieringsopzet:
CV beleggers: maximaal € 1.700.000 (22%)
Duitse lokale partner / directie: minimaal € 650.000 (8%)

Banklening:
€ 5.500.000 (70%)

Totaal:
€ 7.850.000 (100%)

Aantal participaties:
17

Prognose netto vermogensgroei:
68,5% over vijf jaar; uitkering per kwartaal

Prognose netto rendement:
15,7% IRR (per jaar)

Onderscheidend

Hoge vastrentende belegging (10% per jaar; uitkering 4 keer per jaar).

Garantie lokale partner voor deelnamebedrag, rendementsbetalingen en exit bonus.

Preferente positie van mezzanine lening (deelnamebedrag), rente en exit bonus.

BMW AG als solvabele huurder (nagenoeg alle exploitatiekosten alsmede de (de-)montagekosten komen ten laste van de huurder).

Rente- en aflossingsverplichtingen jegens bank- & mezzanine lening gedekt door de huurovereenkomst en garanties.

Aanvangsrendement van 19% voor de Duitse projectvennootschap (netto huurinkomsten € 1,5 miljoen vs. investeringsvolume € 7,85 miljoen).

Er wordt jaarlijks € 300.000 gereserveerd voor verplichtingen aan de CV.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl