De marktontwikkelingen voor modulaire hallen zijn gunstig waarbij het concept ook nog branche- & locatie-onafhankelijk is.

Halog Modulhallen II

Dingolfing
Duitsland
12.445132 | 12.445132

De beleggingspropositie is gebaseerd op een participatie in een commanditaire vennootschap (CV). Deze CV zal een mezzanine lening verstrekken aan een Duitse projectvennootschap die verhuur en exploitatie van modulaire bedrijfshallen ten doel heeft.

De marktontwikkelingen voor modulaire hallen zijn gunstig waarbij het concept ook nog branche- & locatie-onafhankelijk is. Dit concept speelt perfect in op de flexibiliteitsbehoefte in de productieketen, met name voor de automobielindustrie ten aanzien van terugroepacties, nabehandeling, kortstondige opslag, opslag van halffabricaten en reserve-onderdelen, etc.

De modulaire hal wordt opgebouwd uit een staal- of aluminum- constructie met bovengemiddeld geïsoleerde sandwichpanelen voor gevelbekleding en dak. Deze structuur voorziet in een snelle montage en demontage (te betalen door huurder) alsmede een wijdvertakte alternatieve aanwendbaarheid in flexibele grootte en op verschillende locaties. De hallen hebben een modulair gestandaardiseerde technische uitrusting die op individuele klantwensen kan worden afgestemd en hebben in de regel een levensduur van 20 jaar.

Kerngegevens

Projectnaam
Halog Modulhallen II (VOLTEKEND)

Lokale partner
Nobereit Holding GmbH & Co. KG

Locaties
19.129 m² modulaire bedrijfshallen gespreid over locaties in Duitsland

Initiatiefnemer CV
REALIANCE Europe B.V.

Structuur
Mezzanine financiering van flexibele bedrijfshallen

Geprognosticeerde beleggingshorizon
60 maanden

Exit
Aflossing mezzanine lening door Halog en/ of staalleverancier

Deelname
Vanaf € 100.000 Mezzanine lening CV € 1.200.000 (22%)

Eigen vermogen Halog
€ 660.000 (8%)

Banklening
€ 3.600.000 (70%)

Totale investering
€ 5.460.000 (100%)
Aantal participaties: 24

Prognose netto vermogensgroei
63,1% over vijf jaar; uitkering twee keer per jaar

Prognose netto rendement
12% IRR (per jaar)

Onderscheidend

Hoge vastrentende belegging (10% per jaar; uitkering 2 keer per jaar).

Garantie lokale partner voor deelnamebedrag, rendementsbetalingen en exit bonus na 5 jaar.

Preferente positie van mezzanine lening (deelnamebedrag), rente en exit bonus.

Gemiddelde looptijd huurcontracten 4,4 jaar, spreiding over 9 bedrijfshallen, 6 locaties en 6 huurders.

Zes solvabele huurders waarbij nagenoeg alle exploitatiekosten alsmede de (de-)montagekosten ten laste komen van deze huurders.

Rente- en aflossingsverplichtingen jegens bank- & mezzanine lening gedekt door de huurovereenkomst en garanties.

Aanvangsrendement van 15% voor de Duitse projectvennootschap (netto huurinkomsten € 792.000 vs. investeringsvolume € 5,46 mio).

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl