Kerngegevens

Projectnaam

Modulhallen III (VOLTEKEND)

Locatie

Fabrieksterrein BMW in Wackersdorf, Duitsland/ Google Maps

Initiatiefnemer

REALIANCE Europe B.V.

Structuur

Belegging in kapitaal van Modulahllen III CV welke een mezzanine lening aan Nobereit Holding GmbH & Co. KG danwel haar ‘beherend vennoot’ NH
Modulhallen GmbH verstrekt

Looptijd

60 maanden

Aflossing

Aflossing mezzanine lening door leningnemer (evt. doorverkoop) danwel door directeur-eigenaar

Deelnamebedrag

Vanaf € 50.000

Totale investering

€ 4.828.251 (100%)

Banklening/ leasing

€ 2.988.915 (62% van investering)

Mezzanine lening door CV

€ 1.200.000 (25% van investering)

Eigen vermogen lokale partner

€ 264.336 (6% van de investering)

Prognose vermogensgroei

58,8% over 60 maanden

Prognose rendement (ROI)

11,8% per jaar

Onderscheidend

Hoge vastrentende belegging van 9% per jaar(kwartaaluitkering) + 15% bonusrente bij aflossing na vijfjaar.

De flexibele bedrijfshal van 12.500 m2 op de fabriekslocatie van BMW is onlangs opgeleverd, operationeel en volledig verhuurd.

Garantie lokale partner voor deelnamebedrag en rentebetalingen aan de Nederlandse CV.

Preferente positie van mezzanine lening met rente en exit bonus t.o.v. de positie van de lokale partner.

62% bankfinanciering die o.b.v. aflossingsschema na 2jaar is teruggebracht tot € 1,3 mio (27% van investering).

BMW is een zeer solvabele huurder welke in beginsel alle exploitatiekosten alsmede de montagekosten voor haar rekening neemt.

Rentereserve CV is voor eerste twee jaar opgenomen in de investeringsbegroting, aangezien de huurstroom vooraflossing van de bank wordt aangewend.

Aanvangsrendement van 22% voor deze investering (netto huurinkomsten € 900.000 vs. investeringsvolume € 4,83 miljoen).

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl