Kerngegevens

Projectnaam

Nova City (VOLTEKEND)

Locatie

Erwin Schrödinger-Straße 9-11, Wiener Neustadt/ Google Maps

Initiatiefnemer

REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner

RED Real Estate Development GmbH

Categorie

Mixed use ontwikkeling met nadruk op medische sector

Verwachte investeringshorizon

2,5 – 5 jaar
(2,5 jaar bouw en lease-up/ 2,5 jaar exploitatie)

Exit strategie

Verkoop aan een (eind)belegger

Totale investering

€ 66.260.000

Bankfinanciering

€ 49.260.000 Banklening HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
 5.000.000 Mezzanine lening Niederösterreichische Versicherung AG 

Risicodragend eigen vermogen lokale projectvennootschap (KG)

€ 12.000.000 Totaal
€ 10.750.000 Nova City C.V.
(waarvan € 150.000 REALIANCE Europe B.V.)
€   1.250.000 Lokale partners (plus garanties)

Structuur

Deelname in kapitaal van de besloten commanditaire vennootschap Nova City C.V., die vervolgens een (mezzanine) lening zal verstrekken aan de Oostenrijkse project Holding (GmbH). Deze GmbH financiert en houdt het belang in de ontwikkelingsmaatschappij (KG)

Deelname

Vanaf 4 participaties van € 25.000 (minimaal € 100.000 excl. 3% emissiekosten)

Verwachte uitkering (vanaf Q1 2024)

Gemiddeld 6% per jaar

Prognose  totaalrendement

60% over 5 jaar 

Prognose bruto rendement (ROI)

12% per jaar 

Onderscheidend

De economische groei en positieve demografische ontwikkelingen maken de regio in haar algemeenheid aantrekkelijk voor vastgoedinvesteringen. De impact van de Covid-19-pandemie toont naast de fragiliteit ook de afhankelijkheid van de medische sector aan. Mede om die reden is de verwachting dat de komende jaren aanvullende investeringen zullen volgen in deze kwalitatief hoogwaardige en robuuste sector, hetgeen een positieve impuls zal hebben op de microlocatie en het project.

Wiener Neustadt heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als centrum van handel, onderwijs en medisch onderzoek met het zogenaamde ‘Nova City’ als centrum. Het bedrijventerrein combineert 90 hectare en er zijn reeds 150 bedrijven gevestigd. De propositie anticipeert daarbij op het nieuw te ontwikkelen regionale ziekenhuis (Landesklinikum) welke direct naast de projectlocatie is gepland.

Een unieke vastgoedontwikkelingsmogelijkheid in de medische sector. Het project omvat ca. 19.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak en is primair als gezondheidscentrum/ medisch-diagnostisch centrum ingericht met een verscheidenheid aan zorgverleners en zorgprogramma’s. Dit, aangevuld met ondersteunende bedrijfsvormen als hotel, restaurant, kinderopvang, Ronald McDonald Huis en ‘serviced apartments’, biedt een onderscheidende marktpropositie.

Een defensieve beleggingspropositie door de sectorale focus op het medisch spectrum en derhalve een relatief lage conjunctuurgevoeligheid. Dit in combinatie met het late instapmoment voor een ontwikkelingsproject en de hoge, vaste (rente)vergoeding maakt de onderhavige propositie een aantrekkelijk investeringsalternatief.

Het eigen vermogen wordt pas aangewend na afronding van de voorontwikkeling welke in 2019 is gestart. Een spoedige bouwstart is mogelijk door de reeds beschikbare bouwvergunning. Bij het storten van het eigen vermogen zullen tevens een conveniërende bankfinanciering en aanneemovereenkomst beschikbaar zijn.

Een unieke ‘in fill’-locatie op het bedrijventerrein ‘Nova City’ waar tal van hightechbedrijven gevestigd zijn. Het internationaal bekende en gerenommeerde kankerbehandelings- en onderzoekscentrum MedAustron ligt op ca. 200 meter afstand en het nieuw te ontwikkelen regionale ziekenhuis (Landesklinikum) met ca. 680 bedden komt direct naast de projectlocatie. 

Risicomitigatie door de bij aanvang reeds hoge verhuurgraad van ruim 50%. 

Relatief hoge participatie van € 1.250.000 (10,4%) door lokale partners in het eigen vermogen. Aanvullend zal REALIANCE in Nova City C.V. participeren met € 150.000 en gedurende de plaatsings-, bouw- en exploitatiefase gemodereerde vergoedingen in rekening brengen en daarmee haar verdiensten grotendeels resultaatafhankelijk stellen. Voor beleggers is een beleggingsruimte van € 10.600.000 beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl