Wenen en haar voorsteden hebben de sterkste bevolkingsgroei van alle steden in Midden- en Oost-Europese steden.

Oberwaltersdorf

Oberwaltersdorf, Wenen, Oostenrijk

47.979695 | 16.324400

Wenen en haar voorsteden hebben de sterkste bevolkingsgroei van alle steden in Midden- en Oost-Europese steden. De stad Wenen kan tot op heden niet voldoen aan de vraag naar woonruimte en een toenemende populatie van ca. 250.000 in het komende decennia is het de verwachting dat dit ook niet op korte termijn kan worden ingelost. De voorsteden ondervinden veel vraag naar relatief betaalbare maar kwalitatief moderne woonruimte. Ook deze randgemeentes kunnen de toenemende vraag niet aan waardoor hier het woningtekort jaarlijks oploopt met 2.500 woningen. Oberwaltersdorf is zo een voorbeeld waarbij niet voorzien kan worden in de aanhoudend sterke vraag in combinatie met een recente verdubbeling van de populatie.

De propositie is gebaseerd op het ontwikkelingspotentieel van 13 nieuwbouwappartementen op een bouwkavel aan de Fabrikstrasse 33, Oberwaltersdorf.

Het perceel is zeer centraal gelegen in het centrum van het dorp Oberwaltersdorf. Oberwaltersdorf is één van de snelst groeiende gemeentes van Wenen. Mede als gevolg van de excellente connecties naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, ca. 15-25 auto- of OV-minuten, is dit een gewilde woonlocatie in het groene buitengebied aan de zuidelijke uitvalsroute van de hoofdstad.

Om moverende redenen is in samenspraak met de aandeelhouders besloten om het complex als geheel te verkopen.

Kerngegevens

Projectnaam: Oberwaltersdorf Wenen (VOLTEKEND)

Locatie: Fabrikstrasse 33, Oberwaltersdorf; een gewilde locatie nabij groeistad Wenen

Lokale partner: Faberhaus, FH Immobilien GmbH

Initiatiefnemer: REALIANCE Europe B.V. (REALIANCE)

Investeringscategorie: Ontwikkeling, bouw, verhuur en verkoop van 12 appartementen

Verwachte investeringshorizon: 24 maanden

Exit strategie: Verkoop aan een eindbelegger

Deelname: Vanaf € 100.000 (5 aandelen van € 100.000 in Oberwaltersdorf Wenen B.V.)

Structuur: Uitgifte van aandelen in Oberwaltersdorf Wenen B.V., welke een belang houdt van 50% in de Oostenrijkse projectvennootschap

Risicodragend eigen vermogen Nederlandse investeerders € 500.000 (71%)

Risicodragend eigen vermogen lokale partner € 200.000 (29%)

Prognose netto vermogensgroei 45,2% over de looptijd van 24 maanden

Prognose netto rendement 22,6% per jaar (ROI)

Onderscheidend

Lucratieve ontwikkelingsmogelijkheid van 12 huurappartementen op infill-site in één van de snelst groeiende randgemeentes van Wenen.

Woningtekort in Wenen is de basis voor snelle verhuur en korte projectduur.

Investering in aantrekkelijke woonomgeving met alle dagelijkse voorzieningen binnen bereik.

Lokale partner neemt voor 29% deel in het benodigde eigen vermogen.

Risicoprofiel laag, alle vergunningen en bankfinanciering zijn beschikbaar.

Eenvoudige structuur met deelname via een Nederlandse B.V. in Oostenrijkse GmbH.

Geen individuele aangifte door investeerders in het Oostenrijk, fiscale afrekening vindt op projectniveau plaats.

Hoog preferent rendement over het eigen vermogen (10% per jaar).

Korte looptijd van 24 maanden genereert een verwachte netto vermogensgroei van 45%.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl