Boedapest, één van de aantrekkelijkste hoofdsteden van Europa.

Orgona Lakopark

47.571307 | 18.938225

Het perceel is gelegen aan József Attila út, zeer centraal in het 4e district van Boedapest (Pest-zijde). Het betreft een arbeiderswijk aan de noordzijde van ‘Pest’, aan de oostoever van de Donau. Het perceel is goed bereikbaar en één blok verwijderd van de hoofdweg Árpád út.

Újpest Center, tevens het eindpuntpunt van Metro M3 ligt op ca. 250 meter afstand waardoor de locatie uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar is. Hier vindt men ook het stadsdeelkantoor, winkels, supermarkt, de markthal, het politiebureau, etc.

Eind 2016 is het perceel met opstal, dat ligt ingesloten tussen de straten Petöfi u. en József Attila u. door de lokale partner gecontracteerd. Gedurende de voorontwikkelingsfase is de planvorming in samenspraak met de ‘city architect’ afgerond. Op 20 maart is de sloopvergunning voor het bestaande pand aangevraagd. De sloopwerkzaamheden zullen na de eigendomsoverdracht starten. In september zal de bouw kunnen starten, die naar verwachting bijna 1,5 jaar in beslag zal nemen.

De bouw betreft een appartementencomplex voor 90 appartementen (4.099 m²), de meeste met balkon en terras (633 m²). Het complex wordt onderkelderd (1 laag) voor ca. 100 parkeerplaatsen. Het is te verwachten dat tijdens of spoedig na de bouwperiode alle appartementen zijn verkocht tegen gemiddeld HUF 540.000 m² (€ 1.742 m²), zoals opgenomen in de begroting.

Met de verkoop van de appartementen en bijbehorende parkeerfaciliteiten wordt voor de investeerders een rendement van 18% per jaar (ROI) geprognosticeerd, na een verwachte looptijd van 30 maanden. Het benodigde eigen vermogen om de grond en bijbehorende kosten tot aan bouwstart te betalen, bedraagt € 2.200.000.

Ter ondersteuning van de propositie zullen de initiatiefnemers gezamenlijk 27,3% (€ 600.000) van het eigen vermogen bijdragen. Op basis hiervan bedraagt de plaatsing van het eigen vermogen in Orgona Lakopark B.V. € 1.600.000.

Kerngegevens

Projectlocatie
József Attila út 94-100, Boedapest, Hongarije

Initiatiefnemer
REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner
Property Capital Invest Kft.

Categorie
Nieuwbouw van 91 appartementen met een commerciële plint

Verwachte investeringshorizon
30 maanden, afronding eind 2019

Exit strategie
Verkoop aan eindgebruikers/ beleggers

Deelname
64 aandelen van € 25.000 beschikbaar (afname bij voorkeur tenminste 2 aandelen)

Structuur
Uitgifte van aandelen in Nederlandse B.V. Deze B.V. krijgt een belang van 50% in SPDH ZRT, welke 100% van de aandelen houdt in de Hongaarse project- vennootschap

Risicodragend eigen vermogen investeerders
€ 1.600.000 (72,7%)

Risicodragend eigen vermogen initiatiefnemers
€ 600.000 (27,3%)

Prognose vermogensgroei
44% na 30 maanden

Prognose rendement
17,6% per jaar (ROI)

Onderscheidend

Woningmarkt in Boedapest zit stevig in de lift met aanhoudende prijsstijgingen.

Ontwikkeling van kleinere, betaalbare nieuwbouwappartementen nabij metrostation (Újpest Center) en winkels in de directe nabijheid.

Zeer centrale locatie in het 4e district waarvan het centrum wordt herontwikkeld met o.a. nieuwe overdekte markt, conferentiezaal, theater, etc.

Relatief lage prijzen t.o.v. centrum van Boedapest dat in ca. 20 minuten te bereiken is.

In het 4e district is slechts één ander woningproject in de pijplijn bij een inwonersaantal van ca. 100.000.

Gunstige financieringsmogelijkheden met historisch lage rente voor nieuwbouwwoningen.

Nauwelijks nieuw woningaanbod in de laatste zeven jaar; de inhaalvraag overstijgt het aanbod.

Inspelen op het momentum in de woningmarkt. BTW-tarief van 27% naar 5% voor nieuwbouwwoningen, ook in de komende jaren.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl