The Palms at Cinco Ranch

The Palms at Cinco Ranch, Houston, Texas, USA

29.701002 | -95.789433

Met de sterk verbeterde economische omstandigheden en een huurappartementenmarkt die in de lift zit, is 2013 een uitstekend instapmoment geweest voor een belegging in The Palms at Cinco Ranch, een directe vastgoedbelegging in een kwalitatief hoogwaardig appartementencomplex. Door de sterke economische groei in Houston en toenemende werkgelegenheid, neemt de vraag naar huurappartementen verder toe en stijgen dientengevolge de huurprijzen.

Dit bood de belegger met een defensief risicoprofiel de mogelijkheid een uitstekend cash-rendement te realiseren alsmede een goed verwacht totaal rendement.

Kernwaarden

Projectnaam: The Palms at Cinco Ranch (VOLTEKEND)200 ‘class A+ resort style’ huurappartementen, gelegen in Houston, Texas (USA) en opgeleverd in 2011

Lokale partner: Beacon Advisors

Aankoopprijs bedraagt US$ 117,500 per unit, waarmee de prijs onder de nieuwbouwwaarde, maar tevens onder de marktwaarde ligt

Zeer gunstige financieringsvoorwaarden met een rente, na aanpassing, van slechts 4% – 4.5% voor 38 jaar vast (momenteel 5.35%)

Cash-rendement van gemiddeld 7% in de eerste 5 jaar. Eenvoudige structuur met directe deelname in een Amerikaanse Capital Limited Partnership

Verwachte vermogensgroei van 88% tot 134% afhankelijk van de looptijd

Onderscheidend

Gunstige lokale marktomstandigheden en ligging aan de rand van de fraaie ‘master-planned community’ Cinco Ranch

Goede mogelijkheid tot verhoging van de netto inkomsten door vervanging van het ‘property management’ en verlaging van de financieringskosten

Deelname in de LP gezamenlijk met lokale partner RW Partners, waarmee reeds een langdurige relatie bestaat en die via haar netwerk 82% van het Eigen Vermogen heeft ingebracht

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl