Wenen kent een ongeëvenaarde kwaliteit van leven.

Pilotengasse

48.130638 | 16.294296

De voorgestelde propositie is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale partner Whitestone die een ruime ervaring heeft in het ontwikkelen, beheren en verkopen van vastgoed in Wenen en Boedapest. Het project Pilotengasse Wenen betreft een investering in de aankoop, ontwikkeling en uiteindelijk de verkoop van 35 kleinschalige appartementen. Het perceel aan de Pilotengasse 118 grenst aan dé uitbreidingslocatie van Wenen ‘Seestadt Aspern’ en is infrastructureel goed ontsloten (wegennetwerk, metro, bus, etc).

Deze propositie is een duplicaat van een succesvolle ontwikkeling van Whitestone (condo22.at) welke op ca. 1,2 km afstand is gelegen en in januari jl. op schema en binnen budget, door de aannemer is opgeleverd. Op een enkel appartement na is alles verkocht tegen gebudgetteerde prijzen.

Eind 2016 is het perceel met opstallen aan de Pilotengasse door de lokale partner gecontracteerd middels een koopoptie. Gedurende de voorontwikkelingsfase is de due diligence afgerond en is de planvorming in samenspraak met de architect tot stand gebracht. Het eigendom is eind mei 2017 overgedragen, waarna de bouwvergunning zal kunnen worden aangevraagd.

Na het verlenen van de bouwvergunning zal de bouw, welke ca. 16 maanden in beslag zal nemen, naar verwachting na de winterperiode (voorjaar 2018) kunnen starten. De bouw van het appartementencomplex voor ca. 35 appartementen (ca. 1.450 m2 verkoopbaar), met buitenruimte (balkon, terras of tuin), krijgt een strakke moderne architectuur. Het complex wordt onderkelderd (1 laag) voor ca. 16 parkeerplaatsen. Het is te verwachten dat, analoog aan de nabijgelegen ontwikkeling van Whitestone (Condo22), tijdens of spoedig na de bouwperiode alle appartementen zijn verkocht, zoals opgenomen in de begroting.

Met de verkoop van de appartementen en bijbehorende parkeerfaciliteiten wordt voor de investeerders een rendement van 15% per jaar (ROI) geprognosticeerd, na een verwachte looptijd van 30 maanden. Het benodigde eigen vermogen om de grond en bijbehorende kosten tot aan de bouwstart te betalen, bedraagt € 1.600.000.

Ter ondersteuning van de propositie hebben de initiatiefnemers gezamenlijk 9,4% (€ 150.000) van het eigen vermogen bijgedragen. Op basis hiervan bedroeg de plaatsing van het eigen vermogen in Pilotengasse Wenen B.V. € 1.450.000.

Kerngegevens

Projectlocatie
Pilotengasse 118, 1220 Wenen

Initiatiefnemer
REALIANCE Europe B.V. (REALIANCE)

Lokale partner
Whitestone Investment Advisory GmbH

Categorie
Nieuwbouw van ca. 35 appartementen

Verwachte investeringshorizon
30 maanden, afronding eind 2019

Exit strategie
Verkoop aan eindgebruikers/ beleggers

Deelname
58 aandelen van € 25.000 beschikbaar (afname bij voorkeur tenminste 2 aandelen)

Structuur
Uitgifte van aandelen in Nederlandse B.V., welke een belang krijgt in WBÖPG118 GmbH, welke participaties houdt in de Oostenrijkse projectvennootschap (WBÖPG118 GmbH & Co KG)

Risicodragend eigen vermogen Nederlandse investeerders
€ 1.450.000 (91%)

Risicodragend eigen vermogen initiatiefnemers
€ 150.000 (9%)

Prognose vermogensgroei
37,7% na 30 maanden

Prognose rendement (ROI)
15,1% per jaar

Onderscheidend

Woningontwikkeling in stabiele, goed presterende Weense woningmarkt.

Invullocatie in een rustige zijstraat van het sterk in ontwikkeling zijnde uitbreidingsgebied (22e district).

Openbaar vervoer (bus en metro) in de directe nabijheid. Rechtstreekse verbinding naar het stadscentrum.

Bouwvergunning eenvoudig te verkrijgen op basis van het bestaande bestemmingsplan.

Gunstige financieringsmogelijkheden voor kopers i.v.m. historisch lage rente.

Prijzen voor bouw- en verkoop op niveau van nabij gelegen ‘Condo 22’, een referentieproject en ontwikkeling van Whitestone welke in januari 2017 is opgeleverd en nagenoeg geheel is verkocht

Korte looptijd van 30 maanden op basis van realistische aannames.

Verwervings- en aanloopkosten worden met eigen vermogen gefinancierd. Bankfinanciering bestemd voor de nieuwbouw (leverage van 26-74%).

Kleine units van gemiddeld ca. 50 m2, ideaal voor eerste kopers/ eindgebruikers.

Locatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl