Kerngegevens

Projectnaam

Rivery Apartments (VOLTEKEND)

Locatie

Rivery Apartments, Praag, Tsjechië

Initiatiefnemer

REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner

GEONE Real Estate

Categorie

Nieuwbouw van 181 appartementen (30-85 m²), verdeeld over 2 woontorens (8-9 etages).

Verwachte investeringshorizon

42 maanden (overeengekomen looptijd 42 maanden, met 6 maanden verlengingsoptie).

Exit strategie

Verkoop door forward sale of herfinanciering door lokale partner. Contractuele overnamezekerheid en garantie door lokale partner in Praag, waarmee hoofdsom en rendement voor C.V. wordt gegarandeerd.

Totale investering

€ 41.750.000 

Banklening

€ 28.500.000

Risicodragend vermogen Rivery Apartments C.V.

€ 9.700.000 (€ 9,6 mio. beschikbaar voor lokale projectvennootschap).

Risicodragend vermogen GEONE (achtergesteld aan NL)

€ 3.650.000

Structuur

Deelname in kapitaal van de besloten commanditaire vennootschap Rivery Apartments C.V., die vervolgens een mezzanine lening zal verstrekken aan Tsjechische projectvennootschap. 

Deelname

Vanaf 4 participaties van € 25.000 (minimaal € 100.000) excl. 3% emissievergoeding.

Prognose totaalrendement

44% na 42 maanden

Prognose bruto rendement (ROI)

12,5% ROI (per jaar) 

Onderscheidend

Praag is vanwege de sterke woningmarkt, goede demografische vooruitzichten en de laagste werkloosheid in Europa in economisch opzicht een aantrekkelijke stad voor een vastgoedinvestering.

De demografische groei, structureel hoge werkgelegenheid, sterk stijgende kosten voor koopappartementen en inflatie komen de huurappartementen markt in Praag ten goede.

De vraag naar appartementen is groot waarbij de huurmarkt (‘built to rent’) een betrekkelijk jong fenomeen is.

Institutioneel product dat voor een woningbelegging nog beperkt voorhanden is in Midden-Europese steden. 

Mezzanine kapitaal van de C.V. wordt vrijgegeven nadat er een forward purchase agreement (uitkoop C.V.), aanneemovereenkomst met bouwbedrijf Skanska, en een financieringsovereenkomst met (waarschijnlijk) Raiffeisenbank getekend is.

Unieke ‘waterfront’ huurappartementen ontwikkeling met bouwvergunning in één van de hot spots in Europa . Onderdeel van een masterplan direct grenzend aan het trein- en metrostation. Derde metrohalte is centrum van Praag (Náměstí Republiky).

Ontwikkeling van twee woontorens in een masterplan tussen rivier en (internationaal) treinstation. Unieke combinatie van stedelijk wonen met vrij uitzicht, centrale receptie, conciërge & laundry service, diner mogelijkheden, wellness-faciliteit (bewonerskorting op abonnement) en excellente OV-verbinding met het stadscentrum.

Maximale flexibiliteit in het concept, waarbij de bouwvergunning woningverhuur (ook ‘extended stay’) en hotel toestaat.

Risicominimalisatie door (preferente) mezzanine financiering met contractuele overnamezekerheid en garantie door lokale partner in Praag, waarmee hoofdsom en rendement worden gegarandeerd. Ter additionele zekerstelling van de aflossing houdt een speciaal opgerichte vennootschap (B.V.) een belang van 45% in de lokale ontwikkelingsmaatschappij welke verpand wordt aan de beherend vennoot van Rivery Apartments C.V.

Relatief hoge participatie van € 3,65 mio. door lokale partner in het achtergesteld eigen vermogen. Initiatiefnemers GEONE/ REALIANCE participeren in totaliteit voor 29% in het vermogen waardoor er voor beleggers een beleggingsruimte van € 9,5 mio. (72%) in Rivery Apartments C.V. resteert.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl