Kerngegevens

Projectnaam

Rose Hill (VOLTEKEND)

Locaties

Rosehill 1, Boedapest, Hongarije

Rosehill 2, Boedapest, Hongarije

Initiatiefnemer

REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner

Whitestone Investment Advisory GmbH

Categorie

Bouw van 16 luxe nieuwbouw koopappartementen

Verwachte investeringshorizon

30 maanden, afronding voorjaar 2023

Exit strategie

Verkoop aan eindgebruikers/ investeerders

Risicodragend eigen vermogen investeerders

€ 3.600.000 (92%)

Risicodragend eigen vermogen initiatiefnemers

€ 325.000 (8%)

Structuur

Uitgifte van aandelen in Rose Hill B.V., welke een belang verkrijgt van 60% in de Hongaarse project- vennootschappen (Kft’s)

Deelname

Vanaf € 100.000 (excl. 3% emissiekosten)
144 aandelen van € 25.000 beschikbaar
(afname tenminste vier aandelen)

Prognose bruto totaalrendement

44,9% na 30 maanden

Prognose bruto rendement (ROI)

18,0% per jaar

Onderscheidend

Twee kleinschalige ‘boutique’ projecten in Rózsadomb (‘Rose Hill’) wat een van de meest prestigieuze villawijken van Hongarije is.

Ontwikkeling van duurzame appartementengebouwen met in totaal 16 luxe nieuwbouwappartementen op zeer centrale en prominente invullocaties in het 2e district, deels met uitzicht op de Donau.

Schaarste van woningontwikkellocaties in het 2e district en derhalve unieke mogelijkheid om twee, dicht bij elkaar gelegen, grondstukken te (her)ontwikkelen. 

Beide projecten kunnen gebruik maken van het verlaagde btw-tarief (27% -> 5%), wat van belang is voor de concurrerende verkoopprijzen en de ontwikkelingsmarge.

Samenwerking met de ervaren appartementenontwikkelaar Whitestone die reeds succesvol twee projecten met REALIANCE in Boedapest tot stand brengt.

Lage bancaire financieringsbehoefte (leverage) van slechts 60,9% wat enerzijds risicobeperkend werkt en anderzijds een aantrekkelijk rendement mogelijk maakt.

Initiatiefnemers participeren met € 325.000 waardoor er een investeringssom van € 3.600.000 voor investeerders resteert.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl