Economisch centrum Berlijn groeit en bloeit.

Woningfonds Berlijn II

Woningfonds Berlijn II, Berlijn, Duitsland

52.521881 | 13.189824

Gelegen aan de rivier ‘Spree’ is Berlijn de hoofdstad en één van de zestien deelstaten van Duitsland. Met een populatie van 3,7 miljoen is Berlijn de grootste stad van het land en het tweede dichtst bevolkte gebied van de Europese Unie.

REALIANCE heeft vanaf haar start de focus in Europa mede gericht op metropool Berlijn als groeiende grootstedelijke agglomeratie. Ondersteund door de positieve afronding van een ‘private placement’ én ‘Woningfonds Berlijn I’ hebben REALIANCE en haar lokale partner RED de lokale markt kritisch gevolgd en een hernieuwde stap gezet door de ‘off-market’ aankoop van een appartementengebouw.

De ambitie was om met een beperkte groep beleggers op basis van deze ‘private placement’ een nieuwe stap te zetten voor het opbouwen van een onroerend goed portefeuille in Berlijn.

Deze aankoop van 17 appartementen in de arbeiders-/ middenklasse wijk Berlijn-Spandau is gebaseerd op huur- en waardegroei in de komende jaren. Enerzijds wordt deze groei gerealiseerd door een gunstig beleggingsklimaat met aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Anderzijds door de combinatie van relatief lage huurprijzen en een sterke vraag naar (betaalbare) woningen die het aanbod overstijgt.

Op basis van positieve waardeontwikkeling is besloten tot versnelde dispositie.

Kerngegevens

Locatie
Wilhelmstrasse 132-132a, Berlijn-Spandau

Initiatiefnemer
REALIANCE Europe B.V. (REALIANCE)

Lokale partner
Real Estate Development GmbH

Categorie
Belegging in huurwoningen

Verwachte beleggingshorizon
5 jaar

Structuur
Commanditaire Vennootschap (CV) trekt eigen vermogen aan en verstrekt mezzanine financiering aan onroerend goed GmbH

Deelname
Vanaf € 100.000

Exit strategie
Aflossing mezzanine financiering door verkoop aan (eind)belegger

Totale investering
€ 1.777.777 (100%)

Bankfinanciering
€ 1.000.000 (56%)

Risicodragend vermogen
€ 777.777 (44%)
Waarvan:
– Mezzaninefinanciering CV € 700.000 (90%)
– RED/ REALIANCE € 77.777 (10%)

Cash rendement CV
5% per jaar

Prognose totaalrendement (ROI)
10% per jaar

Onderscheidend

Gunstige demografische factoren, woningkrapte en stijgende netto-inkomens resulteren in toenemende vraag naar (huur)woningen.

Berlijn is één van de meest dynamische regio’s in Duitsland met een jaarlijkse bevolkingsgroei van ca. 50.000 inwoners.

Off-market aankoop van een geschakeld, verhuurd appartementengebouw in Berlijn-Spandau.

Defensief risicoprofiel mede door relatief lage hefboom en een 5 jaars rentevaste financiering op annuïteitenbasis.

Aantrekkelijk upside combinatie van scherpe aankoopprijs (€ 1.225m²) en aanwezige huurpotentie.

Financieringscondities, lage kostenstructuur en hoge bezettingsgraad zorgen voor een uitkeerbaar rendement van 5% per jaar.

Verwacht totaalrendement van 10% per jaar (ROI).

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl