Turbulente tijden noopten tot de selectie van defensieve beleggingsmogelijkheden in 2012.

Woningfonds Berlijn

Berlijn
Duitsland

52.561222 | 13.407888

Turbulente tijden noopten tot de selectie van defensieve beleggingsmogelijkheden in 2012. Woningfonds Berlijn focust zich op de kern van de meest stabiele Europese economie en speelt specifiek in op de schaarste van de Berlijnse woningmarkt.

Bij aanvang is er belegd in twee, verhuurde appartementengebouwen met totaal 47 units. Het fonds werd gekenmerkt door een defensief risicoprofiel met een uitstekende upside. Op basis van positieve waardeontwikkeling is besloten tot versnelde dispositie.

Kernwaarden

Projectnaam: Woningfonds Berlijn (VOLTEKEND)

Lokale partner: RED Real Estate Development GmbH

Aantrekkelijke woningbelegging in de hoofdstad van de grootste en best presterende economie in de EU

Verwachte netto vermogensgroei van ca. 50% (ROI 15% per jaar)

Onderscheidend

Bewezen concept gelet op de succesvolle performance in Berlijn van de initiatiefnemers sinds 2006

Positieve demografische factoren, huidige woningkrapte alsmede de inhaalslag t.a.v. het eigen woningbezit en de stijgende netto-inkomens resulteren in een toenemende vraag naar koopappartementen

Door het beperkte (toekomstige) aanbod en de goede vooruitzichten aan de vraagzijde wordt een verdere verhoging van huurprijzen verwacht en was het voor dit type vastgoed een uitstekend instapmoment

De splitsingsvergunningen zijn voor beide panden reeds aanwezig

Defensief risicoprofiel met een uitstekende upside waarbij direct kon worden geprofiteerd van de verkoop van de eerste vrije appartementen

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl