Kerngegevens

Projectnaam

Woningfonds Praag (VOLTEKEND)

Locatie

Zilinska street, Praag, Tsjechië

Pod Dráhou Street, Praag, Tsjechië

Gotthardská, Praag, Tsjechië

Initiatiefnemer

REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner

GEONE Real Estate a.s.

Categorie

Twee nieuwbouw ontwikkelingen van totaal 111 appartementen en een bestaande stadsvilla met 10 appartementen

Verwachte investeringshorizon

36 maanden, afronding Q2 2022

Exit strategie

Verkoop aan eindbelegger(s) en/ of door herfinanciering

Risicodragend vermogen Woningfonds Praag C.V.

€ 4.500.000

Risicodragend eigen vermogen lokale partner

€ 3.400.276

Structuur

Uitgifte van participaties in Woningfonds Praag C.V., welke een deelneming verkrijgt in drie Tsjechische projectvennootschappen 

Deelname

Vanaf 4 participaties van € 25.000 (minimaal € 100.000)

Prognose totaalrendement

46,4% na 36 maanden

Prognose rendement (ROI)

15,5% per jaar 

Onderscheidend

Praag is vanwege de sterke woningmarkt, goede demografische vooruitzichten en de laagste werkloosheid in Europa in economisch opzicht een aantrekkelijk stad voor een vastgoedinvestering. 

De demografische groei, structureel hoge werkgelegenheid en sterk stijgende kosten voor koopappartementen komen de huurappartementenmarkt in Praag ten goede, hetgeen afgelopen jaar in een huurprijsstijging van ruim 4% resulteerde.

De vraag naar appartementen is groot waarbij de huurmarkt een betrekkelijk jong fenomeen is

Uitgebalanceerde mix van drie projecten op verschillende locaties en in verschillende vastgoedsegmenten waardoor risico´s worden gespreid.

De projectlocaties zijn alle gunstig gelegen t.o.v. bijvoorbeeld werkgelegenheidscentra, in transformatiegebieden direct aan de rivier en in de fraaie ambassadewijk.

Een aanzienlijke risicobeperking door de gevorderde fase van voorontwikkeling. De goedkeuring van het ‘site plan’ is reeds verkregen.

Achterstelling eigen vermogen lokale partner bij de twee ontwikkelingsprojecten

De lokale partner is als ontwikkelaar zeer ervaren met Praag als haar thuismarkt.

GEONE neemt in de projectvennootschappen deel voor
€ 3,4 mio. (44%).

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl