TITEL/ DANK VOOR UW AANMELDING ETC.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse vennotenvergadering/ aandeelhoudersvergadering van PROJECTNAAM.
Op basis van de positieve ervaringen van vorig jaar ten aanzien van het online aanwezig zijn, zal de vergadering dit jaar zowel online als fysiek te Oostzaan bij te wonen zijn.

Datum:

Tijdstip:

Aangezien de ruimte in Oostzaan beperkingen heeft qua capaciteit wordt u verzocht aan te geven of u zult deelnemen aan de vergadering en zo ja, op welke wijze. Via onderstaande link kunt u dit kenbaar maken.

Mochten er gebrek aan ruimte ontstaan in Oostzaan bestaat de mogelijkheid dat u benaderd wordt met het verzoek uw fysieke aanwezigheid om te zetten naar een online aanwezigheid.

Ik zal aan deze vergadering deelnemen op de volgende manier:

Indien u de vergadering online bijwoont,  kunt u bij aanvang van de vergadering op onderstaande link klikken om deel te nemen.

Documenten jaarvergadering

Via onderstaande link treft u de benodigde documenten aan:
– Agenda
– Project – jaarverslag 2021

  • Eventuele overige documenten

Tijdens de vergadering zullen (namen lokale partner(s) benoemen aanwezig zijn als vertegenwoordiger(s) van de lokale partner).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deel te nemen, wordt u verzocht aan te geven of u goedkeuring kunt verlenen aan de jaarrekening 2021 alsmede de directie te dechargeren. U kunt dit melden door te klikken op onderstaande link.

Indien u een vraag heeft en deze bij de ingekomen stukken wilt laten behandelen, dan wordt u verzocht deze uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering naar REALIANCE te sturen.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of  invest@realiance.nl