THE  PALMS AT CINCO RANCH | REACTIE RICHTINGGEVEND VERKOOPVOORSTEL

Aangezien de lokale partner op dit moment het complex niet wenst te verkopen, is RW Partners gevraagd een mogelijke uitkoop van de REALIANCE-investeerders te onderzoeken. REALIANCE verneemt daarom graag of u gebruik wilt maken van dit richtinggevende voorstel:

De berekening is opgesteld op basis van de huidige uitgangspunten in de ontvangen uitkoopregeling. Definitieve bedragen kunnen hiervan afwijken. Nadat van iedere participant de keuze is ontvangen, zal u worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met REALIANCE, 020 210 31 80, invest@realiance.nl.

Met vriendelijke groet,
Alf Span
REALIANCE USA B.V.