REALIANCE uw asset manager voor internationaal vastgoed onderscheidend door netwerk, ervaring, expertise en ondernemerschap.

icon-markten-usa

USA

In de Verenigde Staten is de focus van REALIANCE gericht op de ‘multi-family’-sector (huurappartementen) in zuidelijke groeiregio’s zoals onder andere Texas, Georgia, North- en South Carolina en Florida in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daarbij wordt gekozen voor markten en locaties met een gediversifieerde economie, stabiele huurmarkt, in de nabijheid van faciliteiten zoals winkelcentra en sterke ‘fundamentals’ voor banengroei.

REALIANCE acquireert en beheert gezamenlijk met het netwerk van gespecialiseerde lokale partners appartementencomplexen. Na waardetoevoeging op basis van ontwikkeling of renovatie en property management vindt bij huurstabilisatie een ‘exit’ plaats. REALIANCE positioneert zich met de volgende specifieke ‘Unique Selling Points’.

USP’S

 • Projecten met bestaande kasstroom die kan worden verbeterd door renovaties en een effectiever beheer (property management)
 • Ontwikkelingen (huurappartementen) in groeiregio’s op bewezen locaties
 • Vreemd vermogen op basis van ‘loan-to-value’ van 75% of minder en langdurig vastgezet tegen gunstige rentetarieven
 • Direct aanwezig ‘cash-on-cash’ rendement voor bestaand vastgoed
 • Aankoopprijs van bestaand vastgoed is lager dan de vervangingswaarde
 • Ontwikkelingen met lokale partners met een bewezen ‘track-record’
 • Beoogd bruto beleggingsresultaat van >15% (ROI) per jaar bij een beleggings-/ investeringshorizon van 2-5 jaar

icon-markten-europa

Europa

In Europa is de focus van REALIANCE met name gericht op de woningsector (appartementen) in aantrekkelijke deelmarkten zoals Berlijn, Wenen, Praag en Boedapest welke profiteren van demografische en economische groei op de middellange termijn. REALIANCE heeft een sterk ontwikkeld netwerk in haar Europese doelmarkten.

REALIANCE is geëquipeerd om te profiteren van de mogelijkheden die voortvloeien uit de huidige marktdynamiek door zich te richten op activa met de hieronder vermelde ‘Unique Selling Points’.

USP’S

 • Inspelen op ontwikkelpotentie; binnenstedelijke of in de periferie van de stad
 • Uitponding van appartementen dan wel verkoop gehele object na verhuur aan belegger
 • Lokale partners met een bewezen ‘track-record’
 • Deelmarkten met een gediversifieerde economie en sterke fundamentals voor economische groei
 • Beoogd beleggingsresultaat van >10% (ROI) per jaar bij een beleggings-/ investeringshorizon van 2-5 jaar

Belangrijkste asset van REALIANCE naast haar relaties is haar lokale partner netwerk. Vaak ‘longstanding’ over de afgelopen decennia.

Partners USA

Partners EU

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl