REALIANCE uw assetmanager voor internationaal vastgoed onderscheidend door netwerk, ervaring, expertise en ondernemerschap.

icon-markten-europa

Europa

In Europa is de focus van REALIANCE met name gericht op de woningsector (appartementen) in aantrekkelijke deelmarkten zoals Berlijn, Wenen en Boedapest welke profiteren van demografische en economische groei op de middellange termijn. REALIANCE heeft een sterk ontwikkeld netwerk in haar Europese doelmarkten.

REALIANCE is geëquipeerd om te profiteren van de mogelijkheden die voortvloeien uit de huidige marktdynamiek door zich te richten op activa met de hieronder vermelde ‘Unique Selling Points’.

USP’S

 • Inspelen op ontwikkelpotentie; binnenstedelijke of in de periferie van de stad
 • Uitponding van appartementen dan wel verkoop gehele object na verhuur aan belegger
 • Lokale partners met een bewezen ‘track-record’
 • Deelmarkten met een gediversifieerde economie en sterke fundamentals voor economische groei
 • Beoogd beleggingsresultaat van meer dan 10% (ROI) per jaar bij een beleggingshorizon van 3-5 jaar

icon-markten-usa

USA

In de Verenigde Staten is de focus van REALIANCE gericht op de ‘multi-family’-sector (huurappartementen) in zuidelijke groeiregio’s zoals onder andere Texas, Georgia, Florida en North- en South Carolina in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daarbij wordt gekozen voor markten en locaties met een gediversifieerde economie, stabiele huurmarkt, in de nabijheid van faciliteiten zoals winkelcentra en sterke ‘fundamentals’ voor banengroei.

REALIANCE acquireert en beheert gezamenlijk met het netwerk van gespecialiseerde lokale partners appartementencomplexen. Na waardetoevoeging op basis van ontwikkeling of renovatie en property management vindt bij huurstabilisatie een ‘exit’ plaats. REALIANCE positioneert zich met de volgende specifieke ‘Unique Selling Points’.

USP’S

 • Projecten met bestaande kasstroom die kan worden verbeterd door renovaties en een effectiever beheer (property management)
 • Ontwikkelingen (huurappartementen) in groeiregio’s op bewezen locaties
 • Vreemd vermogen op basis van ‘loan-to-value’ van 75% of minder en langdurig vastgezet tegen gunstige rentetarieven
 • Direct aanwezig ‘cash-on-cash’ rendement voor bestaand vastgoed
 • Aankoopprijs van bestaand vastgoed is lager dan de vervangingswaarde
 • Ontwikkelingen met lokale partners met een bewezen ‘track-record’
 • Beoogd beleggingsresultaat van meer dan 15% (ROI) per jaar voor bestaand vastgoed en meer dan 20% (ROI) per jaar voor te ontwikkelen vastgoed bij een beleggingshorizon van 3-5 jaar

icon-markten-brazilie

Brazilië

In Brazilië is de focus van REALIANCE gericht op de ontwikkeling van woningen binnen het woningbouwprogramma ‘Minha Casa Minha Vida’. Er is in Brazilië een enorm tekort aan kwalitatief goede woningen voor de groeiende middenklasse die is ontstaan door een combinatie van demografische ontwikkelingen en welvaartsgroei. De vraag is door de crises in de afgelopen jaren enigszins teruggevallen mede als gevolg van de bureaucratie rondom de hypothecaire financiering en toenemende werkeloosheid.

REALIANCE maakt voor de begeleiding van de bouw en verkoop gebruik van een ervaren lokale partner.

USP’S

 • Projecten 100% gefinancierd door eigen vermogen
 • Programma ‘Minha Casa Minha Vida’ biedt kopers van woningen een vast bedrag subsidie en lager hypothecair tarief
 • Deelmarkten in het noordwesten van Brazilië hebben een gediversifieerde economie, echter deze ondervindt ook de gevolgen van de huidige tegenwind die de Braziliaanse economie in de afgelopen jaren heeft ondervonden

Als gevolg van de politieke situatie en de verzwakking van de lokale valuta is REALIANCE thans niet actief in de verwerving van nieuwe projecten. De focus ligt op de afwikkeling van de lopende projecten.

Belangrijkste asset van REALIANCE naast haar relaties is haar lokale partner netwerk. Vaak ‘longstanding’ over de afgelopen decennia.

Partners EU

Partners USA

Partners BR

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of  invest@realiance.nl