REALIANCE uw investment manager voor US Multifamily vastgoed onderscheidend door netwerk, ervaring, expertise en ondernemerschap.

icon-markten-usa

USA

In de Verenigde Staten is de focus van REALIANCE gericht op de ‘multi-family’-sector (huurappartementen) in zuidelijke groeiregio’s zoals onder andere Texas, Georgia, North- en South Carolina en Florida in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daarbij wordt gekozen voor markten en locaties met een gediversifieerde economie, stabiele huurmarkt, in de nabijheid van faciliteiten zoals winkelcentra en sterke ‘fundamentals’ voor banengroei.

REALIANCE acquireert en beheert gezamenlijk met het netwerk van gespecialiseerde lokale partners appartementencomplexen. Na waardetoevoeging op basis van ontwikkeling of renovatie en property management vindt bij huurstabilisatie een ‘exit’ plaats. REALIANCE positioneert zich met de volgende specifieke ‘Unique Selling Points’.

USP’S

  • Projecten met bestaande kasstroom die kan worden verbeterd door renovaties en een effectiever beheer (property management)
  • Ontwikkelingen (huurappartementen) in groeiregio’s op bewezen locaties
  • Vreemd vermogen op basis van ‘loan-to-value’ van 75% of minder en langdurig vastgezet tegen gunstige rentetarieven
  • Direct aanwezig ‘cash-on-cash’ rendement voor bestaand vastgoed
  • Aankoopprijs van bestaand vastgoed is lager dan de vervangingswaarde
  • Ontwikkelingen met lokale partners met een bewezen ‘track-record’
  • Beoogd bruto beleggingsresultaat van >10% (ROI) per jaar bij een beleggings-/ investeringshorizon van 2-5 jaar

Belangrijkste asset van REALIANCE naast haar relaties is haar lokale partner netwerk. Vaak ‘longstanding’ over de afgelopen decennia.

Partners USA

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl