Skip to main content

Atlanta bewijst zich als een belangrijke strategische keuze van REALIANCE voor verdere uitbreiding van haar portfolio in de Verenigde Staten. Echter, gegeven de locaties in uiteenlopende submarkten alsmede complexen met verschillende leeftijden wordt een verantwoorde spreiding in de gezamenlijke portfolio met lokale partner ICG bereikt.

Met de oplevering door gerenommeerde projectontwikkelaar Wood Partners in 2008 en gegeven haar zichtlocatie is Landing Square een ‘Class A-’ huurappartementencomplex dat een aantrekkelijk ‘value-add’ potentieel biedt voor zowel de algemene ruimtes, maar voornamelijk voor de appartementen. Ondanks dat er reeds een aantal verbeteringen is doorgevoerd, vraagt de huidige markt om een hoger afwerkingsniveau. Doordat de huurprijzen van het complex onder de prijzen in de submarkt liggen, is het derhalve mogelijk na upgrading een huurverhoging door te voeren.