Skip to main content

In samenwerking met de lokale partner InterCapital Group (ICG) is een nieuw project aan de portfolio toegevoegd in Atlanta, USA. Op basis van de goede marktomstandigheden is afgelopen zomer een taxatie uitgevoerd voor Hampton Point. De waardeontwikkeling bleek aantrekkelijk voor een verkoopprocedure. Hampton Point is uiteindelijk verkocht voor een verkoopprijs ruim boven de inschatting uit het Investment Memorandum. Het bruto totaalrendement voor beleggers bedraagt 120%, gerealiseerd over een periode van drie jaar (ca. 40% per jaar).