Skip to main content

REALIANCE heeft dit jaar gekozen voor een hernieuwde invulling van de jaarvergaderingen. Voorafgaand aan de formele vergaderingen waarin de jaarrekeningen voorliggen zijn op 5 en 6 juni jl. de Pillows Talks gehouden in het markante Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park in Amsterdam.  

REALIANCE en alle Amerikaanse lokale partners hebben op dit event hun visie op de vastgoedmarkt en een update over de Amerikaanse portfolio onder beheer gedeeld.  

Gedurende de informele meet & greets, lunches en borrels is er volop van gedachten gewisseld. Er wordt teruggekeken op een waardevol event met positieve reacties van alle betrokken stakeholders.