Skip to main content

De samenwerking met InterCapital Group biedt relaties van REALIANCE de mogelijkheid in een propositie deel te nemen, welke qua risicoprofiel een defensief karakter heeft en op basis van de huidige bezetting en huurinkomsten reeds een direct uitkeerbare cashflow genereert.