Skip to main content

In samenwerking met de lokale partner Campus Realty Advisors (CRA) is een nieuw project aan de portfolio toegevoegd in Clarksville, Tennessee, USA. University Landing is een value-add propositie in bestaand Amerikaans studentenvastgoed. Het complex biedt huisvesting aan 381 studenten en bevindt zich op loopafstand van de universiteit en de binnenstad van Clarksville nabij Nashville. Juist in turbulente economische tijden is investeren in studentenhuisvesting opportuun omdat deze markt minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Op basis van de huidige inkomsten, het zeer beperkte aanbod in relatie tot de vraag, vaste financieringslasten en het verbeterpotentieel, is het geprognosticeerde bruto totaalrendement voor investeerders 68,1% over vier jaar.