Skip to main content

Het definitieve Certificate of Occupancy is 8 februari jl. afgegeven, waarmee het complex aan alle voorwaarden van (lokale) overheden en instanties voldoet om als volledig opgeleverd te kwalificeren. De verhuuractiviteiten verlopen volgens planning en naar verwachting zal stabilisatie worden bereikt in Q3 2024, waarna de concessies afgebouwd zullen worden.

Wanneer stabilisatie wordt bereikt is het voornemen het complex in de tweede helft van het jaar te verkopen. Zal met verschillende verkoopmakelaars worden gesproken over een verwachte verkoopprijs en -strategie.

Estancia Land
Naar aanleiding van terugkoppeling van de overheidsinstantie in Austin inzake de (bouw)vergunningen, zijn de plannen conform hun wens aangepast. Daarnaast worden de offertes van de twee gekozen aannemers (The NRP Group en OHT Partners) geactualiseerd, waarna de bouwplannen opnieuw worden ingediend. Naar verwachting worden de vergunningen per Q2 2025 ontvangen (inschatting tijdslijn City of Austin).

Conform de huidige planning zal de bouw van het project in de tweede helft van 2025 kunnen starten.