Skip to main content

 Atlanta, USA

Gezien de gunstige marktomstandigheden is in het tweede kwartaal van dit jaar besloten om tot versnelde verkoop van het project over te gaan. Over een beleggingshorizon van 3,3 jaar is een bruto totaalrendement van 117% gerealiseerd (35,5% per jaar).