Skip to main content

 In samenwerking met de lokale partner InterCapital Group (ILC) wordt een project uit de portfolio vroegtijdig verkocht in Atlanta, USA. Gezien de gunstige marktomstandigheden is in het tweede kwartaal van dit jaar besloten om tot versnelde verkoop van het project over te gaan. Over een beleggingshorizon van 3,3 jaar is een bruto totaalrendement van 117% gerealiseerd (35,5% per jaar).