De Amerikaanse economie zat in 2012 weer in de lift.

Claypond Commons

Claypond Commons, Myrtle Beach, South Carolina, USA

33.719649 | -78.943617

De Amerikaanse economie zat in 2012 weer in de lift. Hiervan heeft vooral de residentiële huursector fors geprofiteerd. Door toenemende werkgelegenheid, in combinatie met een beperkt nieuw aanbod, zijn de huurprijzen van appartementen daardoor weer aanzienlijk gestegen. Het ruime monetaire beleid van de FED bood daarnaast unieke financieringsvoorwaarden.

Hiervan heeft het project Claypond Commons (*) kunnen profiteren. In 2011 is de investeerders de mogelijkheid geboden om te participeren in het project Claypond Commons met een meer dan uitstekend geprognosticeerd cash-rendement, oplopend tot ruim 15% en een verwacht totaal rendement van 21,1% per jaar (ROI) .

Kernwaarden

Projectnaam: Claypond Commons (VOLTEKEND)

Lokale partner: Beacon Advisors

Projectcategorie: 188 ‘class B’ huurappartementen, gelegen in Myrtle Beach, South Carolina (USA) en opgeleverd in 2001, na renovatie ‘class B+’ op een uitstekende ontsloten zichtlocatie

Aankoopprijs bedroeg slecht US$ 45k per unit door ‘distress’ bij verkoper, waardoor deze ver onder de nieuwbouwwaarde lag en de cap-rate bij aankoop ca. 9% bedroeg

Zeer gunstige financieringsvoorwaarden met een rente van slechts 4% voor 10 jaar vast, waardoor cash-rendement kan oplopen tot 15% in jaar 3 en 18% in jaar 5

Verwachte vermogensgroei variërend tussen 66% en 106%, afhankelijk van looptijd van de belegging (3 tot 5 jaar)

Onderscheidend

Goede mogelijkheid tot verhoging van inkomsten door beperkte renovatie en verbetering management

Eenvoudige structuur met directe deelname in een Amerikaanse Capital Limited Partnership

Deelname in de Limited Partnership gezamenlijk met lokale partner RW Partners, waarmee reeds een langdurige relatie bestaat en die zelf de helft van het Eigen Vermogen in heeft gebracht

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl