Het complex Bridgewater at Mt. Zion uit 1993 is de tweede propositie, waarin door REALIANCE wordt samengewerkt met InterCapital Group (ICG) en property manager Vesta Management Services (Vesta).

Bridgewater at Mt. Zion

Bridgewater at Mt. Zion, Atlanta, Georgia, USA

33.555395 | -84.287342

De samenwerking met ICG biedt relaties van REALIANCE de mogelijkheid in een propositie deel te nemen, welke qua risicoprofiel een defensief karakter heeft met een direct uitkeerbare cashflow. De huidige bezettingsgraad van 95% biedt een solide basis om direct vanaf aanvang een uitkering van jaarlijks 9% te doen en tevens een kasreserve op te bouwen. Alhoewel het de strategie is het complex na ca. vijf jaar te verkopen, geeft een 10-jaars rentevaste financiering de mogelijkheid een goed verkoopmoment in de cyclus te kiezen. Uitgaande van een conservatieve cap-rate van 7% bij verkoop wordt een geprognosticeerd rendement van 90,3% verwacht bij een looptijd van vijf jaar.

De plaatsing van het benodigde eigen vermogen bedraagt US$ 3,5 mio voor directe deelname in een Amerikaanse Limited Partnership. De participatiegrootte bedraagt US$ 25.000 met een minimale afname van vijf participaties. ICG en REALIANCE zullen gezamenlijk US$ 559.500 (13,8%) van het eigen vermogen inbrengen.

Kerngegevens

Projectnaam
Bridgewater at Mt. Zion

Locatie
3156 Mt. Zion Road, Stockbridge Atlanta, Georgia

Initiatiefnemer
REALIANCE USA B.V.

Lokale partner
InterCapital Group LLC

Property Manager
Vesta Property Management

Categorie
200 Huurappartementen

Verwachte investeringshorizon
Vijf jaar

Exit strategie
Verkoop aan een belegger

Deelname
Vanaf US$ 125.000 excl. 3% emissiekosten (140 par- ticipaties van US$ 25.000)

Structuur
Directe deelname in Bridgewater at Mt. Zion LP

Risicodragend eigen vermogen
– Nederlandse en Duitse beleggers US$ 3.500.000
– ICG en REALIANCE US$ 559.500

Directe uitkering per kwartaal
9% per jaar

Prognose bruto vermogensgroei
90,3% over vijf jaar

Prognose bruto rendement (ROI)
18,1% per jaar

Onderscheidend

Atlanta, de officieuze hoofdstad van het zuidoosten, is één van de meest dynamische regio’s van de VS en kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een plezierig leefklimaat voor haar (hoogopgeleide) inwoners.

Atlanta is een typische zuidelijke Amerikaanse stad met een sterke bevolkings- en werkgelegenheidsgroei resulterend in een grote vraag naar huurappartementen.

Prima locatie aan Mount Zion Road, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheidscentra o.a. rond Hartsfield- Jackson International Airport en Henry County Once/ Industrial District.

Lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in het zuiden van de VS met Atlanta als één van haar belangrijkste markten.

Defensief risicoprofiel versterkt door een 10-jaars rentevaste financiering, zodat gedurende de looptijd geen herfinancieringsrisico bestaat.

Lage financieringsrente en hoge bezettingsgraad van 95% zorgen voor een cash-on-cash rendement van 9% op jaarbasis, waarbij eveneens een kasreserve kan worden opgebouwd.

ICG en REALIANCE nemen voor een substantieel deel in het benodigde kapitaal.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl