Het complex is zichtbaar en gunstig gelegen aan de kruising van North Beach Street en Fossil Creek Boulevard in North Fort Worth.

Fossil Hill Apartments

Fossil Hill Apartments, Dallas/ Ft. Worth, Texas, USA

32.849055 | -97.288339

Nabij de noordelijke DFW corridor I-820, biedt het project zowel ontsluiting richting het vliegveld DFW en het centrum van Fort Worth. Het complex ligt in de nabijheid van een aantal belangrijke werkgevers, waaronder Bank of America, Motorola Employee Credit Union en Alliance. De dynamiek van North Fort Worth wordt onderschreven door een aantal belangrijke huurcontracten, waaronder UPS (500.000 sq.ft.), Quietside (200.000 sq.ft.), Exel (175.000 sq.ft.) en American Tire (137.500 sq.ft.), die recentelijk zijn afgesloten.

Verder is er in de directe nabijheid een groot aanbod van winkelcentra en een aantal groenvoorzieningen waaronder parken en golfbanen. Fossil Hill Apartments is op loopafstand gelegen van de Haltom High School en John D. Spice Elementary School. De hoge ‘ratings’ van deze scholen hebben een gunstige invloed op de lokale appartementenmarkt alsmede de verhuurbaarheid van het complex Fossil Hill Apartments. Voor Amerikaanse gezinnen is een schoolaanbod met de hoogste rating een belangrijke drijfveer om zich daar te vestigen.

Het complex bestaat uit 216 huurappartementen, verdeeld over 18 twee-laags gebouwen incl. gebruikelijke gemeenschappelijke ruimtes, zoals een clubhuis met fitness centre, een ‘leasing office’ en twee zwembaden. Daarnaast zijn de nodige wasfaciliteiten op het complex aanwezig alsmede een 24-tal ‘carports’, welke additionele inkomsten genereren. Het in 1985 gebouwde complex is opvallend goed onderhouden. De onderhoudsmanager heeft het complex de afgelopen 20 jaar met veel oog voor detail, zorg en aandacht bijgehouden. Ook de basisstructuur van het gebouw en het dak verkeren in zeer goede staat.

Kerngegevens

Lokatie
5700 North Beach Street, Haltom City Fort Worth, Texas

Initiatiefnemer
REALIANCE USA B.V.

Lokale partner
InterCapital Group LLC

Property manager
Vesta Management Services (Vesta)

Categorie
Renovatie en verhuur van 216 appartementen

Verwachte investeringshorizon
Vijf jaar

Exit strategie
Verkoop aan een belegger

Deelname
Vanaf US$ 125.000 excl. 3% emissiekosten (160 participaties van US$ 25.000)

Structuur
Directe deelname in Fossil Hill Apartments LP

Risicodragend eigen vermogen
– Nederlandse en Duitse beleggers US$ 4.000.000
– General Partner US$ 700.000

Prognose bruto vermogensgroei
91,3% over vijf jaar

Prognose gemiddeld bruto rendement (ROI)
18,2% per jaar

Onderscheidend

Nationale motor Dallas/ Forth Worth is één van de meest dynamische regio’s van de VS en kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoogopgeleide, jonge bevolking.

DFW kent een hoge bevolkings- en werkgelegenheidsgroei met een groeiende vraag naar huurappartementen.

Uitstekende zichtlocatie, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheidcentra o.a. rond DFW airport en Fort Worth Central Business District.

Lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in haar belangrijkste thuismarkt DFW.

Defensief risicoprofiel versterkt door een 10-jaars financiering, zodat gedurende de looptijd geen her-financieringsrisico bestaat.

Lage rentevoet banklening en hoge economische bezettingsgraad zorgen voor een cash rendement van minimaal 8% op jaarbasis.

De General Partner neemt voor een substantieel deel in het benodigde kapitaal.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl