Studentenhuisvesting is een interessante nichemarkt en een duidelijke groeimarkt in de Verenigde Staten.

The Edge at the University of West Florida

30.530290 | -87.220822

De ontwikkeling van ‘The Edge’, direct gelegen bij de hoofdingang van de University of West Florida, biedt relaties van REALIANCE de mogelijkheid in een investering met naar verwachting een relatief korte doorlooptijd deel te nemen. Het interessante van de onderhavige propositie is dat direct na oplevering van de 84 appartementen c.q. 344 kamers in de zomer van 2017 het studiejaar begint en het complex naar verwachting direct volledig verhuurd zal zijn. Hiermee biedt de propositie de mogelijkheid vanaf het tweede jaar per kwartaal uit te keren. De voorbereidende grondwerkzaamheden zijn reeds in augustus 2016 gestart.

De ontwikkeling wordt door Campus Realty, een onderneming die vanuit Atlanta actief is in het zuidoosten van de Verenigden Staten, tot stand gebracht. Campus Realty beschikt over een uitgebreide ervaring in zowel ontwikkeling als management van studentenhuisvesting. Met een terugtredende universiteit vult Campus Realty de behoefte van studenten in door projecten te ontwikkelen op locaties direct naast het universiteitster- rein. The Edge at the University of West Florida is daar een uitstekend voorbeeld van. Met huren die marktconform en betaalbaar zijn voor studenten, wordt een goede basis gelegd voor stabiele huurinkomsten. Deze leiden naast uitkering vanaf jaar 2 (van 7,7% oplopend tot ruim 11% in jaar 5) tot een goede mogelijkheid het project aan het einde van het derde jaar te verkopen.

Uitgaande van een conservatieve cap-rate van 6,5% bij verkoop, wordt een geprognosticeerd bruto rendement van 61,5% verwacht na een looptijd van drie jaar.

De plaatsing van het benodigde eigen vermogen van relaties van REALIANCE in The Edge Capital LP bedraagt US$ 2.250.000, waarin eveneens de managers van REALIANCE voor minimaal US$ 50.000 zullen deelnemen. Hiermee krijgt de Capital LP een belang van 40% in de Amerikaanse project Limited Partnership. De participatiegrootte bedraagt US$ 25.000 met een minimale afname van twee participaties. De General Partner Campus Realty van de project LP draagt voor maar liefst 20% bij in het kapitaal. Daarnaast wordt 40% van het eigen vermogen ingevuld door een fonds van de Amerikaanse investeerder T2 Investments uit Chicago. Bijkomend voordeel is dat T2 het eventueel ongeplaatste deel van REALIANCE zal invullen zodat het project zeker doorgang zal vinden.

Kerngegevens

Projectnaam
The Edge at the University of West Florida

Locatie
University Parkway, Pensacola, Florida, USA

Initiatiefnemer
REALIANCE USA B.V.

Lokale partner
Campus Realty Advisors

Property Manager
Peak Campus peakcampus.com of Asset Campus Housing

Categorie
Studentenhuisvesting

Verwachte investeringshorizon
36 maanden

Exit strategie
Verkoop aan een eindbelegger

Deelname
Vanaf US$ 50.000 excl. 3% emissiekosten (90 participaties van US$ 25.000)

Structuur
Deelname in The Edge UWF Capital LP

Risicodragend eigen vermogen
– Nederlandse en Duitse investeerders US$ 2.250.000
– Amerikaanse investeerder T2 US$ 2.200.000
– Campus Realty US$ 1.100.000

Uitkering in jaar 2 en 3
Gemiddeld 8,5% per jaar

Prognose bruto vermogensgroei
61,5% na 3 jaar

Prognose bruto rendement (ROI)
20,5% per jaar

Onderscheidend

Studentenhuisvesting is een groeimarkt en een inter- essant alternatief voor traditionele huurappartementen gelet op goede performance waar ook gedurende de nanciële crisis sprake van was.

De University of West Florida is een groeiende mid- delgrote universiteit met een ambitie om van 12.800 studenten naar 14.500 studenten te groeien in 2018.

Perfecte locatie direct bij de entree van de universiteit en daarmee beter gelegen dan haar directe concurrenten.

Voorontwikkelrisico’s geminimaliseerd met reeds ver- kregen vergunningen, GMAX-contract en ‘term sheet’ bank nanciering.

Bouwtijd en ‘lease-up’ bieden de mogelijkheid reeds vanaf het tweede jaar cash ow uit te keren.

Lokale partner heeft een uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en managen van studentenwoningen.

Er wordt samengewerkt met T2 Investments, die naast een rol in de GP de helft van het eigen vermogen bijdraagt en bereid is een tekort van de Nederlandse en Duitse investeerders op te vangen.

De lokale partner neemt deel met US$ 1,1 mio in het benodigde kapitaal.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl