Het project zal worden ontwikkeld in de ‘master- planned community’ Hillocks Farm Town Center.

Integra Vistas

Integra Vistas, Chattanooga, Tennessee, USA

35.168489 | -85.242124

Het project zal worden ontwikkeld in de ‘master- planned community’ Hillocks Farm Town Center. Op 190 acre, waarvan 60 acre open ruimte, wordt naast INTEGRA VISTAS een ontwikkelingsplan uitgevoerd met 500.000 sq.ft. retail en 250.000 sq.ft. kantoren. Na een 3-jarig proces is in samenwerking met verschillende gemeentelijke instanties de bestemmingswijziging in februari 2014 goedgekeurd. In samenspraak met zowel de gemeente als bewoners zijn belangrijke elementen in het ontwikkelings- plan tot stand gebracht, zoals een respectvolle omgang met de natuur en veel groen en ruimte tussen de gebouwen. Daarbij is de insteek van ‘live-work-play’ gekozen, hetgeen de leefbaarheid in de community zo optimaal mogeijk maakt.

Hillocks Farm Town Center ligt nabij de kruising van de Interstate 27 en Highway 153. Deze Highway is een belangrijke retail-corridor in Noord-Chattanooga en dagelijks passeren hier 70.000 auto’s. Na de vele bestaande retail- ontwikkelingen langs Highway 153 is de ontwikkeling van Hillocks Farm Towncenter een logische aanvulling. INTEGRA VISTAS zal langs Highway 153, vanwege haar ligging bovenop de heuvel, goed zichtbaar zijn voor passerende auto’s. Toekomstige bewoners kunnen genieten van een prachtig uitzicht op onder andere ‘Signal Mountain’. Via meerdere wegen zijn het centrum van Chattanooga en werkgelegen- heidscentra, waaronder Volkswagen, gemakkelijk te bereiken.

Met haar locatie binnen de ‘master-planned community’ Hillocks Farm Town Center en de goede zichtbaarheid kan INTEGRA VISTAS zich beslist onderscheiden t.o.v. haar concurrenten.

Kerngegevens

Projectnaam: INTEGRA VISTAS (VOLTEKEND)

Locatie: Hillocks Farm Towncenter, Chattanooga MSA, Tennessee

Initiatiefnemer/ Lokale partner: REALIANCE USA B.V./ Integra Land Company

Categorie: Ontwikkeling, bouw, verhuur en verkoop van 280 appartementen

Verwachte investeringshorizon: 36 maanden

Exit strategie: Verkoop aan een eindbelegger

Deelname: Vanaf US$ 125.000

Structuur: Integra Vistas Capital LP participeert in een Project LP (projectentiteit)

Risicodragend eigen vermogen Nederlandse investeerders: US$ 1.600.000

Risicodragend eigen vermogen Amerikaanse investeerders: US$ 5.000.000

Aantal participaties in Integra Vistas Capital LP: 64 van US$ 25.000

Mogelijkheid eigen vermogen te verhogen naar US$ 2.700.000 en deel eventueel in Duitsland te plaatsen

Prognose bruto vermogensgroei: 79% na 36 maanden

Prognose bruto rendement (ROI): 26,2% per jaar

Onderscheidend

Sterke lokale economie met groeiende vraag naar huurappartementen.

Groeistad Chattanooga presteert bovengemiddeld in de VS en kent een gunstig vestigingsklimaat (o.a.Volkswagen en Amazon).

Uitstekende zichtlocatie appartementen in een ‘master-planned community’, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheidcentra en het centrum van de stad.

Ontwikkelaar heeft goede ervaring met twee vergelijkbare projecten in Chattanooga met dezelfde partners.

Bouwkosten gelimiteerd door GMAX-contract met ‘performance bond’ en een ‘cost-overrun’ garantie door ILC.

Aanvangsrendement ruim 7,5% p.j. (netto huuropbrengst t.o.v. de totale investering).

Rendementsuitkeringen mogelijk vanaf oplevering in het tweede jaar met een hoog cash-on-cash rendement(ruim 16%) bij huurstabilisatie in jaar 3.

Amerikaanse investeerders nemen voor maximaal 80% deel in het benodigde eigen kapitaal.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl