Kerngegevens

Projectnaam

Hampton Point (VOLTEKEND)

Locatie

820 Hampton Road, Mc Donough, Atlanta, Henry County, Georgia, USA/ Google Maps

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

InterCapital Group LLC

Property Manager

Dayrise Residential

Categorie

276 garden style huurappartementen

Verwachte investeringshorizon

5 jaar

Exit strategie

Verkoop aan een belegger

Totale investering

US$ 32.079.390

Bankfinanciering

US$ 23.739.000

Risicodragend eigen vermogen

US$ 8.340.390

Structuur

Directe deelname in Hampton Point Apartments LP waarvan:
– Mezzanine US$ 1.500.000
– EV Nederlandse en Duitse beleggers US$ 5.900.000
– EV ICG en REALIANCE US$ 940.390

Deelname

Vanaf US$ 125.000 excl. 3% emissiekosten
(236 participaties van US$ 25.000)

Prognose bruto totaalrendement

90,6% over 5 jaar

Prognose bruto rendement (ROI)

18,1% per jaar

Uitkering (per kwartaal, vanaf het 2e kwartaal)

8% per jaar

Onderscheidend

Hampton Point is het vijfde project waarin ICG en REALIANCE een samenwerking aangaan en de gekozen strategie wordt in vergelijkbare projecten naar verwachting waargemaakt.

Atlanta is één van de meest dynamische regio’s van de VS, kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een goed leefklimaat voor haar inwoners.

Van de 12 grootste steden in de VS, kent Atlanta de op één na sterkste werkgelegenheidsgroei, hetgeen resulteert in een toenemende vraag naar huurappartementen.

Locatie van Hampton Point is dichtbij Interstate 75, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheids- en retail centra in Henry County.

Henry County kent een goed bekendstaand schooldistrict, hetgeen in de keuze voor het huren van een appartement een belangrijk criterium is.

Huurprijzen in de submarkt aan de zuidzijde van Atlanta zijn te laag om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen, waardoor de toekomstige concurrentie zich met name zal beperken tot de huidige voorraad.

Doordat Hampton Point in drie fasen is ontwikkeld (1990, 1992 en 2000) kent het complex een uitstekende mix van verschillende typen appartementen, waarbij de twee laatste fasen moderne plafondhoogtes (‘9-foot ceilings’) hebben.

Lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in het zuiden van de VS, met Atlanta als één van haar belangrijkste markten.

Defensief risicoprofiel wordt versterkt door een 10-jaars rentevaste lening verwacht tegen 4,75% per jaar, zodat gedurende de looptijd geen herfinancieringsrisico bestaat.

Huidige fysieke bezettingsgraad van 98,6% in combinatie met ‘value-add’ potentieel zorgen voor een verwacht cash-on-cash rendement vanaf het 2e kwartaal van 8% op jaarbasis.

ICG en REALIANCE nemen voor US$ 940.390 (13,7%)deel in het reguliere eigen vermogen.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl