Kerngegevens

Projectnaam

Student Housing Portfolio (VOLTEKEND)

Locatie

Georgia Southern, Statesboro, Georgia, USA
Austin Peay, Clarksville, Tennessee, USA
Stephen P. Austin, Nacogdoches, Texas, USA
Central Washington, Ellensburg, Washington, USA

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

Campus Realty Advisors

Property Manager

Asset Campus Housing

Categorie

Vier complexen met 860 huurappartementen 2.282 studentenkamers

Verwachte investeringshorizon

Vijf jaar

Exit strategie

Verkoop aan een of meerdere beleggers

Totale belegging

US$ 93.108.257

Bankfinanciering

US$ 72.000.000

Risicodragend eigen vermogen

US$ 21.108.257

Structuur

Deelname in Student Housing Portfolio LLLP

Deelname

Deelname via Student Housing Portflolio LLLP in projectvennootschap:
– Student Housing Portfolio LLLP US$ 9.600.000
– T2 Investments US$ 9.600.000
– Campus Realty Advisors US$ 2.110.826

Deelname

Bij voorkeur vanaf US$ 250.000
(totaal 384 participaties van US$ 25.000)

Prognose bruto totaalrendement

105,9% over vijf jaar

Prognose bruto rendement (ROI)

21,2% per jaar

Uitkering (per kwartaal, vanaf het tweede jaar)

Gemiddeld 11% per jaar

Onderscheidend

Onderhavige portfolio is de derde belegging, waarin Campus Realty en REALIANCE een samenwerking aangaan in de interessante en groeiende niche-markt voor studentenhuisvesting. Campus Realty heeft een langjarige ervaring in het acquireren, ontwikkelen en managen van studentenwoningen.

De vier universiteiten zijn bekende universiteiten in Ameri- kaanse groeiregio’s. Het gemiddeld aantal studenten per universiteit bedraagt 13.719 en groeit gestaag (vier tot zeven procent in 2018). De universiteiten hebben een breed scala aan verschillende onderwijsprogramma’s en zijn tussen 1891 en 1927 opgericht.

Elk complex bevindt zich op loop- of fietsafstand van de universiteit en biedt gemakkelijke toegang tot alle voorzieningen van de campus. De gemiddelde afstand tot de campus is ca. 1,2 mijl.

De gemiddelde bezettingsgraad in de vier markten ligt op 93%. Met een huidige gemiddelde bezettingsgraad van 83% kent de portfolio een uitstekend opwaarts potentieel.

De kwalitatief goede en gespreide complexen zijn tussen 2007 en 2012 opgeleverd. Er is een goede potentie om zowel de gemeenschappelijke ruimten als de interieurs te renoveren.

De complexen hebben een goede ‘unit mix’ van 2- en 3-kamerappartementen en hebben ruime individuele kamers en voldoende parkeergelegenheid.

De portefeuille wordt gefinancierd met een 1-maands LIBOR-lening met een opslag van 4,05% voor 3 jaar plus 2 verlengingsopties van een jaar met als doel tussentijds mogelijkheden te hebben de complexen afzonderlijk te verkopen dan wel de portfolio te herfinancieren. Overigens wordt het renterisico afgedekt met een ‘cap’.

Een bescheiden verhoging van de gemiddelde bezettingsgraad als gevolg van renovatie, geeft vanaf het tweede jaar een verwacht cash-on-cash rendement van gemiddeld 11% op jaarbasis.

Campus Realty neemt in de projectvennootschap deel voor US$ 2.110.826 (10%). REALIANCE neemt in de Capital LLLP deel voor vier tot acht participaties.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl