Kerngegevens

Projectnaam

Landing Square (VOLTEKEND)

Locatie

Landing Square, Atlanta, Georgia, USA

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

InterCapital Group LLC

Property Manager

Dayrise Residential

Categorie

322 ‘Class A-’ garden style huurappartementen (2008)

Verwachte investeringshorizon

5 jaar

Exit strategie

Verkoop aan een (eind)belegger

Totale investering

US$ 49.066.500

Bankfinanciering

US$ 36.200.000

Risicodragend vermogen Landing Square Multifamily LP (Project LP) US$ 12.866.500

Landing Square Capital LP US$ 11.500.000
ICG en REALIANCE US$ 1.366.500

Structuur

Deelname rechtstreeks in Landing Square Capital LP, waarvan:
Mezzanine kapitaal Nederland US$ 2.000.000
Mezzanine kapitaal Duitsland US$ 500.000
EV Nederlandse beleggers US$ 7.000.000
EV Duitse beleggers US$ 2.000.000
De onderlinge bedragen kunnen bij transport afwijken

Deelname

Vanaf US$ 125.000 (460 participaties van US$ 25.000)

Uitkering (per kwartaal)

8% per jaar voor het reguliere eigen vermogen (vanaf het tweede kwartaal 2020)
7% per jaar voor het mezzanine kapitaal (vanaf het tweede kwartaal 2020)

Prognose bruto totaalrendement

85,9% over 5 jaar

Prognose bruto rendement (ROI)

17,2% per jaar

Onderscheidend

Landing Square is het zevende project waarin ICG en REALIANCE een samenwerking aangaan en de gekozen strategie van aankoop, renovatie  en vervanging van het management wordt in vergelijkbare projecten waargemaakt.

Atlanta is één van de meest dynamische regio’s van de VS, kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een goed leefklimaat voor haar inwoners. De metropool heeft in recente jaren een consistent hoge werkgelegenheidsgroei laten zien, hetgeen resulteert in een toenemende vraag naar huurappartementen.

De locatie van Landing Square is nabij de belangrijke Interstate 285, gunstig gelegen t.o.v. zowel werkgelegenheidscentra in o.a. Downtown Atlanta en rondom Hartsfield Jackson International Airport (de grootste luchthaven ter wereld) als ook t.o.v. retail centra, waaronder Greenbriar Mall en Camp Creek Marketplace.

 Het ‘Class A-’ complex met 322 royale appartementen kent een mix van studio’s, 2-, 3- en 4-kamer appartementen met open keukens, moderne plafondhoogtes (‘9-foot ceilings’) en lichte serres. Door upgrading van de ‘units’ naar de hoogste standaard in de submarkt kunnen de huren aanmerkelijk worden verhoogd. Daarnaast geldt voor minimaal 20% van de appartementen (64) op dit moment een huurprijsrestrictie. Deze komt in 2023 te vervallen waardoor de huren na deze datum eveneens kunnen worden verhoogd.

De lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in het zuiden van de VS en heeft een portfolio opgebouwd van bijna 16.000 huurappartementen. Atlanta is met ca. 4.500 appartementen daarbij één van haar belangrijkste markten.

Het defensieve risicoprofiel is mede gebaseerd op het aantrekken van een 10-jaars rentevaste lening met een ‘leverage’ van 73,8%. Hierdoor bestaat tijdens de looptijd geen financieringsrisico en kan de ‘exit’ op een passend moment in de cyclus worden gekozen. Vanwege de recente rentedaling zal de verwachte rentevoet op 4,25% per jaar uitkomen en kan derhalve gebruik worden gemaakt van aantrekkelijke financieringscondities.

De huidige fysieke bezettingsgraad van 96,6%, in combinatie met ‘value-add’ potentieel, zorgen voor een verwacht cash-on-cash rendement vanaf het tweede kwartaal na deelname van 8% op jaarbasis. Na verkoop is het de verwachting dat het rendement ruim kan worden verdubbeld.

ICG en REALIANCE doen mee voor US$ 1.366.500 (13,2%).

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl