Kerngegevens

Projectnaam

The Edge at Georgia Tech (VOLTEKEND)

Locatie

The Edge at Georgia Tech, Atlanta, Georgia, USA

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

Campus Realty Advisors

Categorie

Studentenhuisvesting – ontwikkeling van 532 studentenkamers in 187 appartementen

Verwachte investeringshorizon

3 tot 5 jaar

Exit strategie

Verkoop aan een eindbelegger

Totale investering

US$ 60.940.571

Bankfinanciering

US$ 39.594.471

Structuur

Deelname rechtstreeks in The Edge at GT Capital LLLP

Deelname

Vanaf US$ 125.000 (totaal 531 participaties van US$ 25.000)

Prognose bruto totaalrendement

79,2% over 4 jaar

Prognose bruto rendement (ROI)

19,8% per jaar

Verwachte uitkering (vanaf het derde jaar)

Gemiddeld 10% per jaar

Onderscheidend

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) in Midtown Atlanta is een hoog aangeschreven ‘tier-1’ universiteit met 32.723 studenten. De universiteit is consistent hoog ‘geranked’ en afgelopen jaar fors gegroeid t.o.v. 29.370 studenten in 2017.

De ontwikkeling van 187 appartementen met 532 studentenkamers vindt direct plaats aan de westelijke zijde van de universiteitscampus. Dit deel van Atlanta ontwikkelt zich met de komst van veel horecagelegenheden snel.

Het complex heeft een gespreide mix van 1-, 2-, 3-, en 4-kamer appartementen en, voor een project midden in de stad, een aantrekkelijke parkeerratio van 0,4 per studentenkamer.

Het geprognosticeerde huurniveau van The Edge at GT ligt gemiddeld 15% onder vergelijkbare kamers aan de oostkant van de universiteit en is daarmee een goed en betaalbaar alternatief voor studenten van Georgia Tech.

Het eigen vermogen wordt pas aangewend indien alle mijlpalen in de voorontwikkeling zijn bereikt.

Campus Realty en haar managers hebben een uitgebreide ervaring in het ontwikkelen, acquireren en managen van studentenwoningen.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl