Kerngegevens

Projectnaam

Multifamily Portfolio III (VOLTEKEND)

Locatie

The Paxton
The Monroe
Beacon Core
Integra Avalon

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

InterCapital Group LLC
Campus Realty Advisors
Integra Land Company

Categorie

The Paxton | 296 bestaande huurappartementen met verbeterpotentieel
The Monroe | 254 units/796 studentenkamers met verbeterpotentieel
Beacon Core | 158 units/456 studentenkamers, Core +
Integra Avalon | Ontwikkeling van 280 garden-style huurappartementen

Verwachte investeringshorizon

Vijf tot zeven jaar met mogelijke exits vanaf jaar drie

Exit strategie

Verkoop (per object of als (deel)portfolio)

Deelname

Vanaf US$ 125.000

Totale investering US$ 267.002.468

The Paxton US$ 75.328.500
The Monroe US$ 56.250.175
Integra Avalon US$ 81.489.638
Beacon Core US$ 53.934.156

Bankfinanciering US$ 155.927.693

The Paxton US$ 43.250.000
The Monroe US$ 36.029.500
Integra Avalon US$ 44.819.300
Beacon Core US$ 31.828.893

Risicodragend eigen vermogen US$ 111.074.775 

The Paxton US$ 32.078.500
The Monroe US$ 20.220.675
Integra Avalon US$ 36.670.338
Beacon Core US$ 22.105.263

Structuur

Deelname via Multifamily Portfolio III Capital LP of verschillende separate Capital LPs

Uitkering vanaf eerste jaar

Vanaf het tweede jaar, op basis van de beschikbare cashflow uit onderliggende projecten. Streefuitkering totaal 4% per jaar, oplopend tot 6% per jaar

Prognose bruto totaalrendement

68,8%

Prognose bruto rendement

14,1% per jaar (ROI)

Onderscheidend

Multifamily Portfolio III biedt een gespreide investering in een viertal vastgoedproposities gericht op de categorie Multifamily in zowel huurwoningen als studentenhuisvesting. Voor deze propositie wordt samengewerkt met drie van de vier strategische lokale partners in Amerika. De Multifamily-categorie heeft als belangrijk voordeel een inflatie-hedge te zijn, waarbij huurinkomsten jaarlijks kunnen worden aangepast aan het actuele marktniveau als gevolg van relatief korte huurcontracten. Daarnaast zijn investeringen in specifiek studentenhuisvesting doorgaans minder gevoelig voor economische schommelingen.

De Sun Belt-groeiregio’s waarin wordt geïnvesteerd kenmerken zich door sterke fundamentals, zoals een sterke bevolkings- en werkgelegenheidsgroei. Voor wat betreft de nichemarkt voor studentenhuisvesting wordt geïnvesteerd in proposities met een gezonde ontwikkeling van het aantal jaarlijkse inschrijvingen (enrollment) bij de Tier 1-/Tier 2-universiteiten. Het risico van deze propositie wordt gemitigeerd door diversificatie in type vastgoed, locatie, lokale partners en het risicoprofiel van de proposities.

The Paxton, Georgia | Een complex bestaande uit 296 huurappartementen met een value-add potentieel door middel van renovatie. Het project heeft een LTV bij aankoop van 65,5%, waarbij de financiering is gefixeerd voor zeven jaar tegen 5,28%.

The Monroe, Indiana | Een complex bestaande uit 254 units/796 studentenkamers met een value-add potentieel door middel van renovatie. Het project heeft een LTV bij aankoop van 75,8%, waarbij de financiering is gefixeerd voor drie jaar tegen 6,30%.

Beacon Core, Georgia | Een in 2022 opgeleverd complex bestaande uit 158 units/456 studentenkamers, gestructureerd als core-belegging. Het project heeft een LTV bij aankoop van 60%, waarbij de financiering is gefixeerd voor vijf jaar tegen 6,64%.

Integra Avalon, Florida | Een te ontwikkelen complex bestaande uit 280 garden-style huurappartementen. Het project heeft een LTC van 55% (aangevuld met preferred equity tot 65%), waarbij de financiering naar verwachting wordt afgesloten voor vier jaar tegen een rente van SOFR + 3,0%.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op +31 (0)20 210 31 80 of invest@realiance.nl