Atlanta is de economische hoofdstad van het zuidoosten van de VS.

Reserve at Garden Lake

33.541464 | -84.424121

Atlanta (Georgia), de economische hoofdstad van het zuidoosten van de Verenigde Staten, profiteert van het toegenomen consumentenvertrouwen als gevolg van de sterke lokale economische groei van de afgelopen jaren. Met 5,7 mio. relatief hoogopgeleide inwoners is metropool Atlanta de tiende agglomeratie van de Verenigde Staten en de thuisbasis van een groot aantal Fortune 500 bedrijven, waaronder enkele bekende als Coca Cola en Delta Airlines. Na een werkgelegenheidsgroei van ca. 80.000 banen per jaar in zowel 2015 als 2016, is de verwachting dat ook in 2017 wederom bijna 70.000 banen worden toegevoegd. Hiermee is er een stevige basis voor de toegenomen vraag naar huurappartementen.

Als gevolg van de aanhoudende werkgelegenheidsgroei is de situatie op de huurappartenmentenmarkt sterk. De leegstand in de metropool Atlanta is inmiddels gedaald tot onder de 5% en in 2017 wordt een verdere verkrapping verwacht. Ondanks het toegenomen aanbod van nieuwe huurapparte- menten kunnen de opleveringen geheel worden opgenomen, waardoor verdere huurstijgingen in de markt mogelijk zijn. Na een huurstijging van ruim 6% in 2016, verwachten vastgoedanalisten een groei van 5% voor het komende jaar, hetgeen boven het langjarige gemiddelde ligt van 3%. Gegeven deze dynamiek is Atlanta in de ‘National Multifamily Index’ 6 plaatsen gestegen naar plaats 14 en daarmee de hoogst genoteerde zuidoostelijke stad.

Kerngegevens

Projectnaam
Reserve at Garden Lake

Locatie
1000 Lake Ridge Parkway, Riverdale, Atlanta, Georgia

Initiatiefnemer
REALIANCE USA B.V.

Lokale partner
InterCapital Group LLC

Property Manager
Dayrise Residential

Categorie
278 Huurappartementen

Verwachte investeringshorizon
Vijf jaar

Exit strategie
Verkoop aan een belegger

Deelname
Vanaf US$ 125.000 excl. 3% emissiekosten (160 participaties van US$ 25.000)

Structuur
Directe deelname in Reserve at Garden Lake Apartments LP

Bankfinanciering
US$ 16.000.000

Risicodragend vermogen
– Beleggers (EV) US$ 4.000.000
– Mezzanine financiering US$ 1.000.000
– ICG en REALIANCE (EV) US$ 761.400 (minimaal 10%/ US$ 576.140)

Uitkering per kwartaal
8% per jaar

Prognose bruto vermogensgroei/ Rendement (ROI)
91% over 5 jaar/ 18,2% per jaar

Onderscheidend

Atlanta, de economische hoofdstad van het zuid- oosten, is één van de meest dynamische regio’s van de VS en kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een plezierig leefklimaat voor haar (hoog-opgeleide) inwoners.

Atlanta is een grote Amerikaanse groeistad met een sterke bevolkings- en werkgelegenheidsgroei resulterend in een toenemende vraag naar huurappartementen.

Locatie nabij Georgia Highway 85, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheidscentra o.a. Hartsfield-Jackson International Airport, het centrum van Riverdale als ook de Southlake Mall en Pavillion met een ruim aanbod aan ‘retail’.

Lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in het zuiden van de VS met Atlanta als één van haar belangrijkste markten.

Defensief risicopro el versterkt door een 10-jaars rentevaste financiering, zodat gedurende de looptijd geen herfinancieringsrisico bestaat.

Lage financieringsrente van 4,75% op jaarbasis (begroot) en hoge huidige fysieke bezettingsgraad van 96% in combinatie met renovatie-potentieel zorgen voor een verwacht cash-on-cash rendement van 8% op jaarbasis.

ICG en REALIANCE nemen voor 13,2% deel in het totaal benodigde risicodragend kapitaal.

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl