Kerngegevens

Projectnaam

Villas at West Ridge (VOLTEKEND)

Locatie

Villas at West Ridge, Atlanta, Georgia, USA

Initiatiefnemer

REALIANCE USA B.V.

Lokale partner

InterCapital Group LLC

Property manager

Dayrise Residential

Categorie

230 Class A-/B+ huurappartementen in Atlanta met value-add potentieel

Verwachte investeringshorizon

Vijf jaar

Exit strategie

Verkoop aan een belegger

Totale investering

US$ 30.227.750

Bankfinanciering

US$ 22.400.000

Risicodragend eigen vermogen

US$ 7.827.750

Structuur

Directe deelname in Villas at West Ridge Apartments LP, waarvan:
• Mezzanine US$ 1.500.000
• EV Nederlandse en Duitse beleggers US$ 5.400.000
• EV ICG en REALIANCE US$ 927.750

Deelname

Vanaf US$ 125.000 excl. 3% emissiekosten (216 partici- paties van US$ 25.000)

Prognose bruto vermogensgroei

80,4% over 5 jaar

Prognose bruto rendement (ROI)

16,1% per jaar

Uitkering (per kwartaal)

7% per jaar

Onderscheidend

Atlanta is één van de meest dynamische regio’s van de VS en kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een plezierig leefklimaat voor haar inwoners.

Van de 12 grootste steden in de VS kent Atlanta de op één na sterkste werkgelegenheidsgroei, hetgeen resulteeert in een toenemende vraag naar huurappartementen.

Locatie direct bij Interstate 20, gunstig gelegen t.o.v. werkgelegenheidscentra rondom Douglasville, Fulton Industrial Corridor, Six Flags Atlanta maar ook Hartsfield-Inter-national Airport en Mid- en Downtown Atlanta. Het complex ligt ook nabij het Sweetwater Creek State Park.

Submarkt aan de westzijde van Altanta kent voor de ontwikkeling van appartementen hoge ‘barriers to entry’, hetgeen toekomstige concurrentie beperkt.

Villas at West Ridge uit 2003 is een relatief jong huurappartementencomplex van uitstekende kwaliteit met een uitgelezen kans op modernisering teneinde huurverhoging door te voeren.

Lokale partner is als belegger en ‘property manager’ zeer ervaren met soortgelijke projecten in het zuiden van de VS met Atlanta als één van haar belangrijkste markten.

Defensief risicoprofiel versterkt door een 10-jaars rentevaste financiering, zodat gedurende de looptijd geen herfinancieringsrisico bestaat.

Lage financieringsrente van 4,5% op jaarbasis (begroot)en huidige fysieke bezettingsgraad van 96% in combinatie met ‘value-add’ potentieel zorgen voor een verwacht cash-on-cash rendement van 7% op jaarbasis.

ICG en REALIANCE nemen voor 14,7% deel in het reguliere eigen vermogen.

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl